I czyt. Iz 60,1-6; Ps 72; II czyt. Ef 3,2-3a.5-6; Ew. Mt 2,1-12

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Mędrcy świata”
Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”
Na komunię – „Chrystus się rodzi”, „Lulajże, Jezuniu”
Na uwielbienie – „Mizerna cicha”
Na zakończenie – „Do szopy, hej, pasterze”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Przychodzimy dziś do świątyni, aby razem z mędrcami ze Wschodu pokłonić się Jezusowi. Pamiętajmy, że pokłon ten złożymy przed ołtarzem. Na tym ołtarzu objawia się nam miłość Boga do każdego i każdej z nas. W tej Mszy Świętej, podobnie jak w każdej Eucharystii, nasz Zbawiciel objawia się na eucharystycznym stole jako Najwyższy Kapłan, składający siebie samego Ojcu w ofierze przebłagalnej za nasze grzechy. Pokłońmy się Mu zatem z pokorą i świadomością Jego królewskiej godności. Choć widzimy go w szopce, jako maleńkie Dzieciątko, jesteśmy Mu winni cześć i posłuszeństwo. Od Niego otrzymujemy życie i On nadaje sens każdemu naszemu dobru.

Modlitwa wiernych

Bogu, który w osobie Jezusa Chrystusa objawia się ludzkości, zanieśmy z pokłonem nasze modlitwy za cały Kościół i za wszystkich ludzi dobrej woli.

  1. Boże, Ojcze ochrzczonych, spraw, aby Twój Kościół przez miłość swych braci i sióstr objawiał obecność Chrystusa światu.
  2. Boże mający upodobanie w ludziach dobrej woli, otwórz serca ludzi nieznających Ciebie, aby w sprawiedliwości, dobroci i miłosierdziu odnaleźli drogę do Twej miłości.
  3. Boże kochający cały świat nieskończoną miłością, racz wejrzeć na miejsca podzielone nienawiścią i skłaniaj walczących ku pojednaniu.
  4. Boże, Odwieczna Mądrości dająca początek światu, poślij swego Ducha do umysłów uczonych, aby dociekając prawdy o rzeczywistości, dotarli do Ciebie.
  5. Boże wcielony i złożony w żłobie, miej wzgląd na ubogich, cierpiących, opuszczonych i zaniedbanych, niech światło gwiazdy betlejemskiej będzie im nadzieją.
  6. Boże obecny w Eucharystii, objawiaj nam siebie w swym Słowie na tym ołtarzu, abyśmy umocnieni doświadczeniem Twej bliskości, wytrwali w Twej woli na co dzień.

Boże, przez wstawiennictwo Twojego Syna odbierającego hołd trzech mędrców, spojrzyj z miłością na naszą wspólnotę zgromadzoną w murach świątyni i przyjmij naszą modlitwę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Mędrcy po spotkaniu z Jezusem wrócili do swych rodzinnych stron. Nasze eucharystyczne spotkanie z Chrystusem również dobiega końca. I my wrócimy za chwilę do naszych rodzin. Zabierzmy ze sobą to samo doświadczenie, które zmieniło życie trzech magów. Niech Boża obecność przemienia także naszą codzienność.

 Ks. Hieronim Kosiarski

­