I czyt. Lb 6,22-27; Ps 67; II czyt. Ga 4,4-7; Ew. Łk 2,16-21

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Bóg się rodzi”
Na przygotowanie darów – „Anioł pasterzom mówił”
Na komunię – „Chrystusa narodzonego wszyscy witajmy”
Na uwielbienie – „Narodził się Jezus Chrystus”
Na zakończenie – „Nowy rok bieży”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dziś, w pierwszy dzień nowego roku kalendarzowego gromadzimy się w naszym parafialnym wieczerniku wraz z Maryją, Matką naszego Boga, przy Jego ołtarzu. Celebrując Eucharystię w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, powierzmy Chrystusowi przez ręce Jego Matki nasze intencje. Szczególnie módlmy się, aby Syn Boży uświęcił czas całego nowego 2014 roku.

Modlitwa wiernych

Zanieśmy Bogu, Władcy naszej ludzkiej historii, szczere błagania. Niech Jego opatrzność ogarnia każdy kolejny dzień nowego roku. Prośmy o to przez ręce Maryi Bożej Rodzicielki:

  1. Prosimy Cię, dobry Boże, za cały Kościół, aby kolejny rok pielgrzymki przez doczesność przybliżył wszystkie Twe dzieci ku spotkaniu z Tobą.
  2. Prosimy Cię, Stwórco każdego człowieka, aby ludzkość, która wkracza w nowy rok, dzięki poznaniu Twego boskiego prawa budowała pokój na ziemi.
  3. Prosimy Cię, miłosierny Ojcze, przygarnij do siebie wszystkich nieszczęśliwych, sieroty i opuszczonych, i poniżanych, daj im doświadczyć Twej miłości.
  4. Prosimy Cię, Przedwieczna Światłości, prowadź poszukujących prawdy, aby odnaleźli ją w Tobie.
  5. Prosimy Cię, Ojcze Jezusa Chrystusa, objawiaj siebie przez swego boskiego Syna w naszych rodzinach.
  6. Prosimy przez Boże macierzyństwo Maryi, aby Twoja, Boża obecność towarzyszyła ludziom doświadczającym przeciwności losu, abyś to Ty był ich nadzieją.
  7. Prosimy Ciebie, Panie całego stworzenia, objaw nam swą wolę, daj siły do jej przyjęcia i błogosław naszym planom na cały rok.

Dobry Boże, nasz Stwórco i Panie, popatrz na Twe dzieci zgromadzone w tej świątyni i z ufnością wznoszące ku Tobie oczy. Niech Twa miłość przemienia nasze życie przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w Duchu Świętym.

Przed rozesłaniem

Oto dobiega końca nasza Eucharystia. Niech to pierwsze w tym roku spotkanie z Jezusem Chrystusem będzie początkiem i zapowiedzią kolejnych, które naszej doczesnej drodze życiowej nadadzą wieczny sens.

Ks. Hieronim Kosiarski

­