Msza Święta o północy
I czyt. Iz 9,1-3.5-6; Ps 96; II czyt. Tt 2,11-14; Ew. Łk 2,1-14

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Wśród nocnej ciszy”
Na przygotowanie darów – „Jezusa narodzonego”
Na komunię – „W żłobie leży” „Przybieżeli do Betlejem pasterze” „Cicha noc”
Na uwielbienie – „Gdy się Chrystus rodzi”
Na zakończenie – „Bóg się rodzi”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W tę świętą noc Narodzenia Pańskiego oczyma naszej wiary stajemy z Maryją, Józefem i pasterzami w betlejemskiej grocie, aby w duchu i prawdzie oddać pokłon nowo narodzonemu Zbawicielowi. Wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus, narodzony z Maryi Dziewicy, jest naszym Bogiem ku chwale Ojca Przedwiecznego. Abyśmy mogli z radością wyśpiewać anielski hymn: „Chwała na wysokości Bogu”, przeprośmy Go za wszelkie zaniedbania w przestrzeganiu Jego przykazań, zasad Ewangelii i nauczania Kościoła.

Modlitwa wiernych

Radując się z obecności naszego Zbawiciela, zanieśmy teraz przez Jego wstawiennictwo dobremu Ojcu w niebie nasze wspólne prośby:

 1. Za Ojca Świętego Franciszka, biskupów i kapłanów, aby z tajemnicy Bożego narodzenia czerpali siłę do głoszenia Ewangelii.
 2. Za wszystkich chrześcijan, aby potrafili przeżywać prawdziwą radość z narodzin Pana Jezusa.
 3. Za żyjących z dala od swoich rodzin, a zwłaszcza przebywających na emigracji, aby z częstego korzystania z sakramentów czerpali siły do znoszenia trudów rozłąki z najbliższymi.
 4. Za wszystkich chorych, cierpiących, bezrobotnych, aby doświadczyli prawdziwej bliskości Chrystusa Zbawiciela i mieli nadzieję na lepsze jutro.
 5. Za ludzi, którzy przez grzechy zamykają swoje serca dla Jezusa, aby przez szczerą pokutę wrócili na drogę pokoju i jedności z Tobą, Boże, oraz bliźnimi.
 6. Za nas samych, abyśmy świętując pamiątkę narodzin Emmanuela, potrafili dzielić się swoją radością z naszymi braćmi
  i siostrami.

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na wszystkich tutaj zebranych, którzy z ufnością zanoszą do Ciebie swoje modlitwy. Umocnij naszą wiarę i przyjdź nam z pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Bóg w swojej niepojętej miłości zesłał na świat swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa. W dzisiejszą uroczystość wspominamy Jego przyjście na ziemię. Niech Jego bliskość towarzyszy nam i wspomaga nas w codziennym życiu. Otwórzmy z ufnością serca na moc Bożego błogosławieństwa.

Msza Święta w dzień
I czyt. Iz 52,7-10; Ps 98; II czyt. Hbr 1,1-6; Ew. J 1,1-18

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Z nieba wysokiego”
Na przygotowanie darów – „Wesołą nowinę”
Na komunię – „Z narodzenia Pana” „Wśród nocnej ciszy”„W żłobie leży”
Na uwielbienie – „Pójdźmy wszyscy”
Na zakończenie – „Podnieś rękę”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

„Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami” (J 1,14). Sam Bóg w ludzkim ciele przyszedł do nas i zamieszkał wśród nas. Pochylmy się nad tą tajemnicą Bożego przyjścia, jaka dokonała się ponad 2000 lat temu wśród mroku nocy w Betlejem. Aby narodzony Jezus Chrystus mógł dotrzeć do naszego serca i zaspokoić jego najgłębsze pragnienia, przeprośmy za nasze grzechy.

Modlitwa wiernych

Przeżywając tajemnicę przyjścia Bożego Syna na świat, skierujmy do Boga Ojca, który Go posłał, nasze prośby:

 1. Za Kościół święty, aby w wolności i pokoju głosił narodom Dobrą Nowinę.
 2. Za Ojca Świętego Franciszka, aby głoszone przez niego przesłanie ewangelicznej miłości i pokoju było przyjmowane z radością.
 3. Za naszych rodaków żyjących i pracujących poza granicami ojczyzny, aby nie ustawali w wierze i swoim życiem świadczyli o chrześcijańskich wartościach.
 4. Za chorych i cierpiących, aby w głębszej zażyłości z krzyżem Chrystusa odnajdowali sens swego życia.
 5. Za naszych bliskich zmarłych, aby Zbawiciel świata okazał im swoją dobroć, miłość i wieczny pokój.
 6. Za nas samych, abyśmy z radością podążali za Chrystusem, który jest naszym Panem.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty posłałeś swego Syna, aby świat został przez Niego obdarowany. Przyjmij naszą wdzięczność i uwielbienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Napełnieni radością płynącą ze świadomości, że Bóg stał się człowiekiem z miłości do każdego z nas, idźmy dzielić się tą radością ze wszystkimi, których będziemy spotykać na ścieżkach naszego życia.

Ks. Jan Bartoszek

­