I czyt. Iz 7,10-14; Ps 24; II czyt. Rz 1,1-7; Ew. Mt 1,18-24

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Spuśćcie nam na ziemskie niwy”
Na przygotowanie darów – „Oto Pan Bóg przyjdzie”
Na komunię – „Panie dobry jak chleb”
Na uwielbienie – „Chrystus Pan karmi nas”
Na zakończenie – „Głos wdzięczny z nieba wychodzi”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Stoimy już niejako u progu świąt, tylko dwa dni dzielą nas od Wigilii Bożego Narodzenia. Tak więc nasze czuwanie i oczekiwanie osiągają punkt kulminacyjny. Nasza radość staje się coraz pełniejsza, bo nasz Odkupiciel nadchodzi. Niech ta radość przepełnia nasz udział w tej Eucharystii.

Modlitwa wiernych

Modlitwa niech stanie się naszą odpowiedzią na usłyszane Boże słowo:

  1. Módlmy się za Ojca Świętego, aby swoim nauczaniem umacniał wiarę dzieci Bożych.
  2. Módlmy się za głoszących rekolekcje, aby swoją posługą ukazywali ludziom miłość Boga.
  3. Módlmy się za katechetów, aby dzięki ich posłudze uczniowie coraz lepiej poznawali prawdy wiary i pogłębiali swoją miłość do Boga.
  4. Módlmy się za chorych, aby doznali ulgi w cierpieniach.
  5. Módlmy się za zatwardziałych grzeszników, aby dotknięci łaską Bożą przystąpili do sakramentu pokuty.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy dobrze przygotowali się do przeżywania świąt Bożego Narodzenia.

Boże, który jesteś naszym najlepszym Ojcem, z ufnością zawierzamy Ci te i inne sprawy, jakie nosimy w naszych sercach. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Maranatha, przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź i napełnij nasze serca sobą. Niech te słowa staną się mottem tych ostatnich godzin, jakie dzielą nas od chwili, kiedy usłyszymy „Bóg się rodzi”. Niech błogosławieństwo uświęci to nasze czuwanie.

Ks. Jacek Siewiora

­