I czyt. Iz 35,1-6a.10; Ps 146; II czyt. Jk 5,7-10; Ew. Mt 11,2-11

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Archanioł Boży Gabriel”
Na przygotowanie darów – „Mądrości, która”
Na komunię – „Pan Jezus już się zbliża”
Na uwielbienie – „Cóż Ci, Jezu, damy”
Na zakończenie – „Zdrowaś bądź Maryja”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Jako chrześcijanie doznaliśmy łaski poznania Mesjasza. Eucharystia umacnia naszą wiarę w Jezusa, daje nam okazję do świadczenia o Nim i pogłębia sposób naszego oczekiwania na Jego ostateczne przyjście. Obejmijmy modlitwą tych, wśród których żyjemy, naszych najbliższych, za których jesteśmy odpowiedzialni, prosząc naszego Pana, aby zechciał umocnić ich wiarę.

Modlitwa wiernych

Z wiarą, nadzieją i miłością módlmy się do naszego Ojca w niebie:

  1. Módlmy się za Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, aby poprzez swoją posługę prowadzili ludzi do zbawienia.
  2. Módlmy się za chrześcijan, którzy cierpią prześladowanie za swoją wiarę, aby zostali umocnieni Bożą łaską: dzielnie znosili szykany.
  3. Módlmy się za ludzi borykających się z różnymi kłopotami, aby doświadczyli darów rady i umiejętności i dzięki nim podjęli właściwe działania.
  4. Módlmy się za nasze rodziny, aby były miejscem kształtowania cnót chrześcijańskich.
  5. Módlmy się za powołanych do kapłaństwa czy życia zakonnego, aby odważnie podejmowali zadania, które wypływają z przyjęcia tego powołania.
  6. Módlmy się za nas samych, aby Adwent dał nam wiele okazji do pogłębienia naszej wiary.

Boże, który posyłasz nam swojego jedynego Syna, spraw, abyśmy przyjmując Jego naukę, coraz bardziej poznawali Twoją dobroć i miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Nasz powrót do codzienności będzie niewątpliwie obarczony udziałem w tym, co niekiedy nas przygniata: cierpieniu, zmartwieniach, chorobach. Jednak poznanie prawdy, że Jezus nas w tych doświadczeniach nie opuszcza i zapowiada, że w Jego królestwie będzie tylko dobro i miłość, niech dodają nam otuchy.

Ks. Jacek Siewiora

­