I czyt. Iz 11,1-10; Ps 72; II czyt. Rz 15,4-9; Ew. Mt 3,1-12

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Witaj Święta i Poczęta”
Na przygotowanie darów – „Grzechem Adama ludzie uwikłani”
Na komunie – „U drzwi Twoich stoję, Panie”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”
Na zakończenie – „Matko niebieskiego Pana”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W dzisiejszą niedzielę odkrywamy, jak ściśle osoba Maryi związana jest z dziełem naszego odkupienia. Ona, niepokalanie poczęta jest wzorem dla naszego oczekiwania na spełnienie Bożych obietnic. Dlatego też z wielkim zaufaniem polecajmy Jej wstawiennictwu nasze adwentowe czuwanie i oczekiwanie na przyjście Pana.

Modlitwa wiernych

Bogu, który jest i który był, i który przychodzi, przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej z wiarą powierzmy nasze intencje:

  1. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, aby wsparty łaską Bożą nie ustawał w głoszeniu Ewangelii.
  2. Módlmy się za Kościół na Wschodzie, aby umocniony łaską rozwijał się i prowadził ludzi do poznania orędzia o Zbawieniu.
  3. Módlmy się za tych, którzy doznają szczególnych pokus, aby szukali umocnienia w życiu sakramentalnym.
  4. Módlmy się za spowiedników, by poprzez swoją posługę ukazywali ludziom ogrom miłosierdzia Bożego.
  5. Módlmy się za wszystkich, którym obiecaliśmy modlitwę, aby zostali napełnieni Bożym błogosławieństwem.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy mężnie podejmowali walkę z naszymi słabościami i grzechami, dążąc do chrześcijańskiej doskonałości.

Boże, Ty znasz ludzkie myśli i pragnienia, przyjmij nasze pokorne modlitwy i dla swojej chwały umocnij w nas to, co dobre. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Tajemnica Niepokalanego Poczęcia, jaką w tę drugą niedzielę Adwentu podziwialiśmy i rozważaliśmy, uświadamia nam, jak bardzo Pan Bóg dba o nasze zbawienie. Niech błogosławieństwo, które za chwilę otrzymamy, umocni nas w wypełnianiu naszego powołania i konsekwentnej trosce o zbawienie.

Ks. Jacek Siewiora

­