I czyt. Iz 2,1-5; Ps 122; II czyt. Rz 13,11-14; Ew. Mt 24,37-44

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry ”
Na przygotowanie darów – „Oto Pan Bóg przyjdzie”
Na komunię – „O mój Jezu w Hostii skryty”
Na uwielbienie – „Bóg kiedyś stał się jednym z nas”
Na zakończenie – „Zdrowaś bądź Maryja”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

„Czuwajcie więc… i bądźcie gotowi” (Mt 24,40). Rozpoczynamy w imię Boże czas Adwentu. Mamy czuwać i być gotowymi na przyjście Pana. To adwentowe oczekiwanie ma podwójny charakter. Mamy się przygotować na spotkanie z Chrystusem w tajemnicy Jego narodzenia, a także na chwilę Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Wyrazem naszego przygotowania jest chęć podjęcia przemiany naszych serc. Niech udział w niedzielnej Eucharystii zmobilizuje nas do zmiany w naszym życiu i zwrócenia się ku Chrystusowi, który jest blisko, o co będziemy prosić podczas dzisiejszej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Modlitwa wiernych

Przygotowanie na przyjście Pana to intensywny czas dokonywania zmian w swoim życiu. Wzywajmy pomocy Boga, byśmy byli zdolni wykorzystać dany nam czas:

  1. Módlmy się za Kościół św., aby w tym świętym czasie Adwentu odważnie wyszedł naprzeciw przychodzącemu Jezusowi.
  2. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i kapłanów, by przez swoją posługę przygotowali ludzkie serca na spotkanie z Chrystusem.
  3. Módlmy się za ludzi chorych, osamotnionych i smutnych, aby w czasie Adwentu znaleźli życzliwych ludzi, którzy pomogą im zapomnieć o samotności i w radości przygotować się na nadchodzące święta.
  4. Módlmy się za ludzi zagubionych i uwikłanych w różne nałogi, by znaleźli prawdziwy sens życia i porzucili złe przyzwyczajenia.
  5. Módlmy się za zmarłych, by mogli cieszyć się spotkaniem z Jezusem w chwale.
  6. Módlmy się za nas samych, aby adwentowy wysiłek pracy nad sobą przyniósł naszym sercom pokój i radość.

Boże, w tym czasie Adwentu Tobie oddajemy się w opiekę, Twojej pomocy wzywamy, w Tobie pokładamy całą naszą nadzieję. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń – „Kłaniam się Tobie”

Panie Jezu, ukryty w Najświętszym Sakramencie ołtarza, klęczymy przed Tobą w pierwszą niedzielę Adwentu, szczególnego czasu przygotowania się na Twoje przyjście. Adwentowe oczekiwanie ma podwójny charakter. W tym okresie pragniemy szczerze przygotować się na kolejne w naszym życiu przeżywanie tajemnicy Twoich narodzin, ale także przygotować się na ostateczne spotkanie z Tobą.

Wielbimy Cię, Jezu, jako naszego Boga i Pana, dziękujemy za Twoją opiekę i błogosławieństwo, za to, że możemy tutaj, dzisiaj być razem z Tobą. Jest wiele możliwości przebywania z Tobą, ale comiesięczna adoracja Ciebie we wspólnocie parafialnej to szczególny Twój dar dla nas. Dlatego pragniemy Cię wielbić.

Śpiew wezwań:

Niech będzie Bóg uwielbiony! Niech będzie uwielbione święte imię Jego!

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek!

Niech będzie uwielbione imię Jezusowe.

Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe!

Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa!

Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie ołtarza!

Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel!

Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja!

Niech będzie pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie!

Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki!

Niech będzie pochwalony św. Józef, Jej przeczysty Oblubieniec!

Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich aniołach i w swoich świętych!

Niech będzie Bóg uwielbiony! Niech będzie uwielbione święte imię Jego!

Panie Jezu, słowa, które kierujesz do nas dzisiaj w Ewangelii, pokazują nam smutną prawdę, że nie wszyscy będą gotowi na Twoje przyjście. Porównujesz to ludzkie nastawienie do Twojego powtórnego przyjścia, do stosunku ludzi za czasów Noego, gdy wielu nie wierzyło, że nastąpi potop. „A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego” (Mt 24,36-38). Nie słuchali głosu Boga, który przez Noego ostrzegał świat o tym grożącym kataklizmie. Nie dość na tym, wielu wyśmiewało się z Noego i jego potężnej budowli. Trwała przecież kilka lat. Bóg dał czas Noemu, by mógł przygotować się do tych trudnych, ciężkich dni potopu. Nie zaskoczył go, a pouczał, wyjaśniał i prowadził. Panie Jezu, nasze czasy niewiele różnią się od czasów Noego. Niestety żyjemy często swoimi sprawami, nie zważając zbytnio na ostrzeżenia płynące z nieba. Budzimy się dopiero wtedy, gdy przychodzi biblijny potop niszcząc nasze rodzinne szczęście, zdrowie, a nawet życie. Panie, często takimi właśnie jesteśmy, dlatego klęcząc przed Tobą w głębokiej skrusze prosimy, abyś przyjął nasze wołanie o przebaczenie.

Będziemy powtarzać: PRZEBACZ NAM, PANIE!

-     Nieprzestrzeganie przykazań boskich i kościelnych…
-     Niegodne uczestnictwo w mszach świętych…
-     Brak uszanowania Twojej obecności w kościołach…
-     Lekceważenie przykazania miłości Boga i bliźniego…
-     Odkładanie pokuty i nawrócenia…
-     Świadome usuwanie Ciebie z naszego życia…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Panie, przebacz nam”

Panie Jezu, w oczekiwaniu na Ciebie pragniemy być tacy, jak Noe. Pragniemy słuchać Twojego głosu. Żyć w Twojej bliskości. Poznawać bliżej Twoją miłość. Starać się o prawość swego sumienia, o czystość serca, o świętość uczynków. Nie będziemy budować Arki, bo nie w tym tkwi rzecz, ale będziemy przygotowywać swoje serca na Twoje przyjście. Życie miłością niech będzie na pierwszym miejscu wśród różnych celów życiowych. Doskonalenie się w miłości, dbałość o czystość myśli, języka i serca, to ma być nasz codzienny trud, wysiłek. To wszystko zapewni nam tę przemianę i przygotuje nas na Twoje przyjście. Nie łudzimy się, Panie Jezu, że kiedykolwiek będziemy mogli powiedzieć: „teraz już jestem gotowy. Teraz Jezus może przyjść”. To bowiem zależy od Boga. Człowiek nigdy nie będzie gotowy w stu procentach. To Bóg wypełniający jego serce będzie tą doskonałością, tą mocą, tą siłą, tą przemianą, tą miłością. Człowiek ma otworzyć serce na natchnienia Boże, na Jego słowo, na Jego pouczenia, na wezwania. Prosimy Cię, Panie Jezu, szczególnie w tym czasie Adwentu, o takie nastawienie serca, o otwartość na Ciebie i Twoje słowo.

Będziemy powtarzać: PROSIMY CIĘ, PANIE!

-     O łaskę nawrócenia i przemiany naszego życia…
-     O odwagę w kroczeniu drogą Twoich przykazań…
-     O siłę w powstawaniu z upadków…
-     O dobroć i życzliwość w spojrzeniu i zachowaniu wobec bliźnich…
-     O dobre przeżycie czasu Adwentu…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Niebiosa rosę”

Panie Jezu, dziękujemy za tę chwilę spotkania z Tobą. Zawierzamy Ci na czas adwentowego oczekiwania naszą parafię i wszystkich, którzy ją stanowią. Polecamy Ci nasze rodziny, naszych bliskich, zwłaszcza chorych i cierpiących, którym jedynie modlitwą i obecnością możemy pomóc. Prosząc, byśmy dobrze wykorzystali ten kolejny dany nam Adwent, wołamy o Twoje błogosławieństwo.

Pieśń – „Przed tak wielkim Sakramentem”

Ks. Jerzy Jurkiewicz

­