I czyt. Ml 3,19-20a; Ps 98; II czyt. 2 Tes 3,7-12; Ew. 
Łk 21,5-19

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże, lud Twój”
Na przygotowanie darów – „Przygotuję Ci serce, o Chryste”
Na komunię – „U drzwi Twoich stoję, Panie”
Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”
Na zakończenie – „Z tej biednej ziemi”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Życie doczesne jest czasem próby. Przynosi nam wiele trudnych doświadczeń i wyzwań. Mówi nam, że ostatecznie będziemy sądzeni z całego życia. Trzeba więc już teraz czynić rachunek sumienia i przeprosić Boga za grzechy. 

Sąd ostateczny

Orędzie: W obliczu Chrystusa, który jest Prawdą, zostanie ostatecznie ujawniona prawda o relacji każdego człowieka do Boga. Sąd ostateczny ujawni to, co każdy uczynił dobrego, i to, co zaniedbał w czasie ziemskiego życia, łącznie ze wszystkimi konsekwencjami.

Cel: Ukazać to, o czym mówi Boże objawienie, prawdę o końcu świata i o sądzie ostatecznym, którego mamy bez lęku oczekiwać w gotowości prawego serca. 

Modlitwa wiernych

Oczekując na powtórne przyjście Chrystusa w chwale na świat, wznieśmy do Boga i Ojca nasze błagania o łaski potrzebne Kościołowi, światu i nam.

  1. Módlmy się za Ojca Świętego, biskupów i całe duchowieństwo, aby godnie przygotowali ludzkość na powtórne przyjście Chrystusa.
  2. Módlmy się za wszystkich zaślepionych urokiem marności świata, aby umocnili swą wiarę w przyszłe życie i ostateczną odnowę wszechświata zapowiadaną przez Pana Jezusa.
  3. Módlmy się za wszystkich, którzy niesprawiedliwie sądzą drugich, aby wzgląd na sąd ostateczny pozwolił im umiłować prawdę i sprawiedliwość.
  4. Módlmy się za nasze rodziny, niech panuje w nich wzajemne zrozumienie, szczera miłość oraz umiejętność przebaczania.
  5. Módlmy się za zmarłych, niech zmartwychwstały Pan przyjmie do swego królestwa tych wszystkich, którzy za życia ufnie zwracali się do Niego.
  6. Módlmy się za nas zgromadzonych na tej Eucharystii, niech obecność Chrystusa w chlebie i winie wzmocni w nas pragnienie miłosiernego miłowania naszych bliźnich.

Panie Boże Wszechmogący, Ty z miłością spoglądasz na wszystkich ufnie zwracających się do Ciebie. Prosimy, racz wejrzeć życzliwie na nasze modlitwy i daj nam wieczne życie w Tobie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Wszystkie dobra, jakie tu posiadamy, mają służyć temu, byśmy z wiarą, nadzieją i miłością zdążali w życiowej pielgrzymce do Boga. Przyjmujemy je jako dary Boże, z których przyjdzie nam zdać sprawę przed Bogiem. Powołani do wieczności, starajmy się w mocy Bożego Ducha dążyć do świętości. 

Ks. Józef Wałaszek

­