I czyt. Ap 7,2-4.9-14; Ps 24; II czyt. 1 J 3,1-3; Ew. Mt 5,1-12a

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Kto się w opiekę”
Na przygotowanie darów – „Racz być, Chryste, przebłagany”
Na komunię – „O niewysłowione szczęście”
Na uwielbienie – „Cóż Ci, Jezu, damy”
Na zakończenie – „Być bliżej Ciebie chcę”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W dzisiejszą uroczystość wspominamy niezliczoną rzeszę świętych, zarówno tych kanonizowanych, jak i tych anonimowych, którzy cieszą się chwałą zbawionych w niebie. Poprzez tę eucharystyczną ofiarę pragniemy zjednoczyć się z nimi i wspólnie wychwalać dobrego Boga za cuda, jakich dokonał w życiu tych, którzy już osiągnęli zbawienie.

Niebo – wieczna komunia z Bogiem i ludźmi

Orędzie: Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem oraz są doskonale oczyszczeni, żyją na zawsze z Chrystusem. Są na zawsze podobni do Boga, ponieważ widzą Go „takim, jakim jest” (1 J 3,2), twarzą w twarz (KKK 1023-1029).
Cel: Zachęcenie wiernych do wdzięczności za niezliczoną rzeszę świętych i wezwanie do ubiegania się o niebo tu i teraz.

Modlitwa wiernych

Do Boga, naszego Ojca, który nieustannie zaprasza nas do nieba, módlmy się z ufnością.

  1. Za Kościół – oblubienicę Bożego Baranka – aby jaśniał światłością Boga przez styl życia swoich członków.
  2. Za Ojca Świętego Franciszka i naszego biskupa N, biskupów, kapłanów i diakonów, aby prowadząc święte życie, dawali przykład wierności Bogu.
  3. Za niewierzących, aby w Bogu odnaleźli sens swojego życia.
  4. Za prześladowanych za wiarę w Chrystusa, aby Duch Święty uzdolnił ich do całkowitego opowiedzenia się za prawdą.
  5. Za poległych w obronie naszej ojczyzny, ofiary ataków terrorystycznych, za wszystkich naszych bliskich zmarłych, za których dzisiaj będziemy się modlić, za tych zmarłych, o których już prawie nikt nie pamięta i o zmarłych NN, aby w pełni objawiła się w nich świętość Boga.
  6. Za nas samych, aby mentalność tego świata nie odłączyła nas od miłości Boga.

Boże, nasz Ojcze, Ty tak bardzo nas umiłowałeś, że uczyniłeś nas swoimi dziećmi, przyjmij naszą modlitwę i pozwól nam na wieki radować się Twoją obecnością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Bóg każdego dnia zaprasza nas do nieba. Umocnieni Jego błogosławieństwem wytrwale realizujmy to zaproszenie Pana w każdym miejscu i czasie. 

Ks. Kazimierz Fąfara

­