tom VI, s. 20*-39*, np. Ez 43, 1-2.4-7a; 1 Krl 29,10-11ab.11c-12; 1P 2,4-9; J 10,22-30

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Pan wieczernik przygotował”
Na przygotowanie darów – „Przyjmij, Ojcze, hostię białą”
Na komunię – „Zróbcie Mu miejsce”
Na uwielbienie – „Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie”
Na zakończenie – „Chryste, Ty jesteś drogą” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dziś w liturgii przeżywamy radosną uroczystość poświęcenia naszego kościoła. Jest to okazja do modlitewnej wdzięczności tym wszystkim, którzy trudzili się przy wznoszeniu tego widzialnego gmachu, gdzie obecny jest sam Bóg. Otaczamy modlitwą tych, dzięki którym możemy dzisiaj w tym miejscu uwielbiać Boga.

Papież Franciszek zadbał o to, aby ta niedziela była niezwykła dla każdego katolika praktykującego swą wiarę w Kościele, gdziekolwiek przychodzi mu żyć. A więc i dla nas, co spróbujemy rozważyć po wysłuchaniu słowa Bożego.

Wyjść z Ewangelią poza mury swojej świątyni parafialnej

Orędzie: Potrzeba nam wiary żywej, która stanie się motorem naszego dzielenia się nią, aż po krańce ziemi.
Cel: Wzmocnić zapał w działalności ewangelizacyjnej wśród wiernych.

Modlitwa wiernych

Zgromadzeni w tej świątyni jako wspólnota Kościoła Mistycznego Ciała Chrystusa zanieśmy do Boga nasze pokorne prośby:

  1. Módlmy się za cały Kościół powszechny, aby pewnie prowadził wszystkich swoich członków do zbawienia.
  2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby we współczesnym świecie był widzialnym znakiem jedności całego Kościoła.
  3. Módlmy się za tych wszystkich, którzy nie znają jeszcze Chrystusa, aby i do nich dotarła radosna widomość o Jezusie, jedynym Odkupicielu człowieka.
  4. Módlmy się za ludzi z uporem trwających w grzechach ciężkich, aby otrzymali łaskę skruchy i nawrócenia.
  5. Módlmy się za wszystkich zmarłych, szczególnie tych, którzy trudzili się przy budowie tego kościoła, aby Pan życia i śmierci przyjął ich do swego wiecznego mieszkania.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze wielką troską otaczali naszą ziemską świątynię, miejsce szczególnej obecności Boga.

Wszechmogący, wieczny Boże, wysłuchaj wołania ludu zgromadzonego w Twoje imię w tej świątyni i przyjdź mu z pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Wszyscy tutaj obecni jesteśmy widzialnymi członkami Mistycznego Ciała Chrystusa. Niech zatem Boże błogosławieństwo napełni nas mocą do odważnego składania świadectwa naszej przynależności do Kościoła.

Ks. Stanisław Wojdak

­