I czyt. Wj 17,8-13; Ps 121; II czyt. 2 Tm 3,14-4,2; 
Ew. Łk 18,1-8

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Wiele jest serc”
Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”
Na komunię – „Gdzie miłość wzajemna i dobroć”
Na uwielbienie – „Chrystus Pan karmi nas”
Na zakończenie – „Idźcie na cały świat”

Materiały zostaną przesłane Przez Krajowy Sekretariat Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w Warszawie

­