I czyt. Am 6,1a.4-7; Ps 146; II czyt. 1 Tm 6,11-16; 
Ew. Łk 16,19-31

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Chryste, Ty jesteś drogą”
Na przygotowanie darów – „Przykazanie nowe daję wam”
Na komunię – „Idzie, idzie Bóg prawdziwy”
Na uwielbienie – „Bądź pochwalon na wieki”
Na zakończenie – „Weź w swą opiekę”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Jak Łazarz z dzisiejszej Ewangelii wobec bogacza, tak my stajemy ubodzy duchem przy obficie zastawionym przez Boga stole słowa i Eucharystii, aby nasycić nasze życiowe głody. Nie musimy się obawiać, że odejdziemy nieobdarowani. Jakże hojny jest nasz Dawca, skoro oddaje nam swojego Syna na pokarm do wieczności. Niech uczta Ojca, na którą zostaliśmy zaproszeni w Duchu Świętym, będzie dla nas już teraz przedsmakiem niebiańskiej wieczerzy Bożego Baranka.

Parafia domem dla ubogich

Orędzie: Chrystus obdarza nas bogactwem swej łaski, abyśmy dzielili się z ubogimi tym, co posiadamy (dobrami materialnymi i duchowymi).
Cel: Uświadomić sobie prawdę, że mam wokół siebie ubogich materialnie i duchowo. 

Modlitwa wiernych

Hojnemu Bogu, który nigdy nie odmawia pomocy swoim ubogim dzieciom, powierzajmy nasze intencje:

  1. Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby wobec świata dawał świadectwo ewangelicznej troski o ubogich poprzez wsparcie duchowe i materialne.
  2. Módlmy się za rządzących, aby troska o dobro wspólne i stanowione prawa przyczyniały się do zmniejszenia ubóstwa w świecie.
  3. Módlmy się za najbardziej ubogich na duszy i ciele, aby wsparci mocą z wysoka spotkali na swej drodze ludzi ofiarujących im bezinteresowną pomoc.
  4. Módlmy się za zniewolonych chciwością bogactwa ponad miarę, aby otwarli swoje serce na bliźnich potrzebujących pomocy.
  5. Módlmy się za zmarłych, zwłaszcza za tych, którzy podejmowali w swoim życiu różnorakie dzieła miłosierdzia wobec ubogich, aby otrzymali w nagrodę dobro wiecznego królestwa.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy indywidualnie i jako wspólnota parafialna dostrzegali wokół siebie ludzi potrzebujących i choćby drobnym gestem przyczyniali się do poprawy ich stanu.

Boże, który ubóstwem swego Syna ubogaciłeś ludzkość zbawczą miłością krzyża, ześlij na nas swego Ducha, abyśmy doznając Twojej łaski i pomocy, dzielili się z innymi otrzymanym dobrem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Ubogim nie jest ten, kto ma mało, albo nawet nie ma nic. Prawdziwie ubogim jest ten, kto mając wiele nie potrafi się dzielić tym z innymi. Niech Eucharystia i słowo, którymi obficie zostaliśmy obdarowani przez Ojca, będą dla nas w nadchodzącym tygodniu okazją, by dostrzec wokół siebie ludzi ubogich duchem i ciałem, aby podzielić się z nimi tym, co mamy w sercu pełnym wiary i spracowanych dłoniach.

Ks. Roman Hopej

­