I czyt. Dn 7,13-14; Ps 93, II czyt. Ap 1,5-8; Ew. J 18,33b-37

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Oddajemy dzisiaj cześć Chrystusowi jako Królowi Wszechświata. Niezwykła jest Jego królewskość: Głowę Jego wieńczy korona z cierni, jego tronem jest krzyż, Jego władzą i mocą jest miłość i przebaczenie.

Za to, że nie zawsze odpowiadaliśmy na Jego miłość, przeprośmy, abyśmy mogli godnie sprawować Najświętszą Ofiarę.

Modlitwa wiernych

Obchodząc uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata, skierujmy do Ojca Niebieskiego nasze pokorne prośby:

1.Módlmy się za Kościół święty, aby w trosce o zbawienie wszystkich ludzi rozszerzał królestwo Boże, aż po krańce ziemi.

2.Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, pasterzy Kościoła, naszego Biskupa (NN), aby modlitwą i ofiarną pracą przyczyniali się do wzrostu królestwa Bożego.

3.Módlmy się za tych, którzy zamykają swoje serca na panowanie Boga, aby odkryli, że przyjęcie Chrystusa jest wejściem do Jego królestwa prawdy i życia.

4.Módlmy się za biednych i chorych, aby spotykali się z życzliwością i miłosierdziem otaczających ich ludzi.

5.Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby cieszyli się radością w wiekuistym królestwie Chrystusa.

6.Módlmy się za nas samych, abyśmy byli zawsze wierni zasadom królestwa Chrystusowego.

Boże, Ojcze Wszechmogący, przyjmij prośby modlącego się Kościoła i spraw, abyśmy z radością wołali: „Przyjdź królestwo Twoje”. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Otwórzmy szeroko nasze serca na Chrystusa Króla przychodzącego do nas z prawdą i życiem, świętością i łaską, sprawiedliwością i miłością, przyjmując Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „O Chryste, Królu”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „Cóż Ci, Jezu damy”
Na uwielbienie – „Gdzie miłość wzajemna”
Na zakończenie – „Chrystus Wodzem”

­