I czyt. Hi 19,1.23-27a; Ps 27; II czyt. 1 Kor 15,20-24a.25-28; Ew. Łk 23,44-46.50.52-53; 24,1-6

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych to nie tylko dzień, w którym odwiedzamy cmentarze, aby wspominać naszych bliskich zmarłych. Jest to dzień, w którym modlimy się za nich ze szczególną nadzieją. Nadzieję tę czerpiemy z wiary w zmartwychwstanie. Wiarę tę budujemy na Eucharystii, która jest dla nas wyrazem miłości Chrystusa i uobecnieniem Jego zmartwychwstania. Z tą wiarą weźmy więc udział w tajemnicy Eucharystii.

Modlitwa wiernych

Przez Jezusa Chrystusa, który obiecał nam życie wieczne, prośmy z zaufaniem naszego najlepszego Ojca w niebie:

1.Módlmy się za Kościół święty, aby z mocą głosił nadzieję na życie wieczne ludziom pogrążonym w smutku i rozpaczy po stracie bliskich.

2.Módlmy się za ludzi pokładających nadzieję w dobrach tego świata, aby odczuli w swych sercach tęsknotę za wiecznością.

3.Módlmy się za bezdomnych i usiłujących powrócić do własnych domów, aby już tu na ziemi mogli doświadczyć ciepła i bezpieczeństwa własnego domu.

4.Módlmy się za poległych za Ojczyznę, męczenników za wiarę i tych, którzy oddali życie za drugiego człowieka, o wieczną nagrodę dla nich.

5.Módlmy się za naszych bliskich zmarłych i za tych, za których nie modlą się ich bliscy, aby otwarły się przed nimi bramy nieba.

6.Módlmy się za nas samych, abyśmy nigdy nie zapominali o obietnicy Chrystusa, który przygotował dla nas mieszkania w niebie.

Dobry Boże, który jesteś Dawcą życia wiecznego, wejrzyj na nasze pokorne prośby i w swym miłosierdziu otaczaj nas swą łaską na naszej ziemskiej drodze ku Tobie. Przez Chrystusa Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Oto dobiegła końca Przenajświętsza Ofiara Jezusa Chrystusa, która daje nam już tu na ziemi przedsmak nieba. Niech błogosławieństwo, które za chwilę przyjmiemy, będzie dla nas znakiem tego, że rzeczywistość, w której uczestniczyliśmy, trwa nadal. Nadal możemy żyć nadzieją na wieczne szczęście. Idźmy z tą nadzieją, aby stanąć nad grobami naszych bliskich. Zyskajmy w ich intencji odpust zupełny, jak nam to umożliwia dzisiejsze wspomnienie. I dzielmy się tą nadzieją z naszymi bliźnimi.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Zwycięzca śmierci”

Na przygotowanie darów – „Światłości wieczna, Jezu Mój”

Na komunię – „Lud Twój, Panie”

Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”

Na zakończenie – „Dziś, Chrystus Król, wiecznej chwały”

­