I czyt. Ap 7,2-4.9-14; Ps 24; II czyt. 1 J 3,1-3; Ew. Mt 5,1-12a

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Uroczystość Wszystkich Świętych wprowadza nas w tajemnicę nieba. Oto Najświętszy Bóg staje się mieszkaniem dla ludzi, którzy w ziemskim życiu podjęli „ryzyko” wiary. Wpatrujemy się z podziwem w rzeszę zbawionych i prosimy ich o wstawiennictwo, aby nasza wiara wzrastała i miała swoje przedłużenie w konkretnych czynach.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który z miłości uczynił nas swoimi dziećmi, skierujmy ufne prośby:

1.„Błogosławieni ubodzy w duchu”. Módlmy się za członków Kościoła świętego, aby potrafili rezygnować z bogactwa materialnego na rzecz budowania wspólnoty serc.

2.„Błogosławieni cisi”. Módlmy się za papieża Benedykta XVI, biskupów i kapłanów na całym świecie, aby ich wytrwała posługa przyniosła owoce zbawienia powierzonym im ludziom.

3.„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości”. Módlmy się za posłów i senatorów odpowiedzialnych za nasz kraj, aby pragnęli sprawiedliwości i o nią zabiegali.

4.„Błogosławieni, którzy się smucą”. Módlmy się za wszystkich pogrążonych w bólu i cierpieniu, aby potrafili szukać pocieszenia w Bogu i Jemu zaufać.

5.„Błogosławieni czystego serca”. Módlmy się za wszystkich zmarłych, aby odziani w białe szaty stanęli w domu Ojca przed tronem Baranka.

6.„Błogosławieni miłosierni”. Módlmy się za nas zgromadzonych na Eucharystii, abyśmy umieli stawiać ponad wszystko życie zgodne z Bożą nauką i przez to dążyli przez świętość do domu naszego Ojca.

Boże Ojcze, w Jezusie Chrystusie dajesz pokrzepienie zagubionym sercom, odbierając ich trudy i obciążenia, prosimy, nie bądź obojętny i na nasze wezwania, lecz racz ich wysłuchać. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Kiedy zmarł Błogosławiony Jan Paweł II zaczęto w Kościele częściej używać zwrotu: „Wrócił do domu Ojca”. Wierzymy, że wszyscy wracamy do domu Ojca, ponieważ z niego wyszliśmy. Od Boga pochodzimy i do Boga zmierzamy, dlatego nie szukajmy szczęścia poza Bogiem.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Ludu kapłański”

Na przygotowanie darów – „Chwalcie Pana wszyscy”

Na komunię – „Przyjdźcie do mnie wszyscy”

Na uwielbienie – „Ciebie, Boga wysławiamy”

Na zakończenie – „Bóg nad swym ludem zmiłował się”

­