I czyt. 1 Krl 8,22-23.27-30; Ps 84; II czyt. Ef 2,19-22; Ew. J 2,13-22

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Przeżywamy dzisiaj uroczystość poświęcenia kościoła parafialnego. Pragniemy razem, jako wspólnota parafialna, wielbić Boga i składać Mu dziękczynienie za dar tego kościoła, w którym się gromadzimy, aby doznać tajemnicy bliskości Boga. Z wdzięcznością módlmy się za budowniczych i fundatorów żyjących i nieżyjących. Polecajmy osoby zatroskane o wystrój i porządek domu Bożego. Prośmy o potrzebne łaski dla nas i całej parafii.

Za grzechy i zaniedbania, zwłaszcza brak troski o kościół parafialny, przeprośmy Boga, abyśmy mogli godnie uczestniczyć we Mszy Świętej.

Modlitwa wiernych

Zgromadzeni w tej świątyni, której rocznicę poświęcenia obchodzimy, wszyscy razem zanieśmy do Boga nasze pokorne prośby:

1.Módlmy się za Kościół święty, aby dla współczesnego świata był znakiem obecności Boga wśród ludzi.

2.Módlmy się za wspólnoty parafialne, które budują nowe kościoły, aby podejmowane prace, ofiary i trudy, które są wyrazem ich wiary, przyniosły spodziewane owoce.

3.Módlmy się za fundatorów, budowniczych i ofiarodawców naszego kościoła, aby dobry Bóg wynagrodził ich poświęcenie obfitymi łaskami.

4.Módlmy się za tych, którzy lekceważą świętość kościoła, okradają, profanują świątynie, aby poznali swoje błędy, za nie pokutowali i nawrócili się.

5.Módlmy się za wszystkich modlących się w tym kościele, aby zostali wysłuchani, jeśli taka jest Boża wola.

6.Módlmy się za nas uczestniczących w Eucharystii, abyśmy dziękując Bogu za dar tej świątyni otrzymywali potrzebne łaski.

Wszechmogący Boże, prosimy z wiarą, wysłuchaj nasze prośby, które zanosimy dziś do Ciebie i obdarz nas swoim błogosławieństwem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

W dniu, kiedy szczególnie cieszymy się darem naszego kościoła, przyjmijcie Boże błogosławieństwo, abyście troszcząc się
o utrzymanie i piękno widzialnego przybytku, stawali się świątyniami Boga.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże, obdarz Kościół Twój”

Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”

Na komunię – „Twoja cześć, chwała”

Na uwielbienie – „Pójdźcie błogosławić Pana”

Na zakończenie – „Weź w swą opiekę”

­