I czyt. Mdr 7,7-11; Ps 90; II czyt. Hbr 4,12-13;Ew. Mk 10,17-30

Materiały zostaną przesłane przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Pan, mój Wódz i Pasterz”

Na przygotowanie darów – „Składamy Ci, Ojcze”

Na komunię – „Pan zstąpił z nieba”

Na uwielbienie – „O milcząca Hostio biała”

Na zakończenie – „Weź w swą opiekę”

­