I czyt. Rdz 2,18-24; Ps 128; II czyt. Hbr 2,9-11; Ew. Mk 10,2-16

Materiały zostaną przesłane przez Caritas Polska

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże, lud Twój”

Na przygotowanie darów – „Przykazanie nowe daję”

Na komunię – „Panie, pragnienia ludzkich serc”

Na uwielbienie – „Panie dobry jak chleb”

Na zakończenie – „Kto się w opiekę”

­