I czyt. Mi 5,1-4a; Ps 13; II czyt. Rz 8,28-30; Ew. Mt 1,1-16.18-23

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dziś w Kościele przeżywamy uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Z Tradycji wiemy, że rodzicami Maryi byli Święta Anna i Święty Joachim. Długo nie mogli oni mieć dziecka. Bóg jednak wysłuchał ich próśb i za pokładaną w Nim bezgraniczną ufność sprawił, że Anna po wielu latach urodziła córkę, której nadano imię Maryja.

Pragniemy przez wstawiennictwo Maryi, Matki naszego Zbawiciela, modlić się za nasze rodziny, aby były rzeczywiście Kościołem domowym, w którym młode pokolenie będzie wzrastało w miłości dla dobra Kościoła Chrystusowego i naszej Ojczyzny.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który jest źródłem wszelkiej miłości, skierujmy teraz z pokorą serca wszystkie nasze prośby przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny.

1.Módlmy się o potrzebne siły i zdrowie Ojca Świętego Benedykta XVI, wielkiego czciciela Matki Bożej, aby w prawdzie i miłości prowadził rodzinę ludzką do bram królestwa Bożego.

2.Módlmy się za rodziny chrześcijańskie, aby dawały swoim dzieciom autentyczne świadectwo miłości Boga i bliźniego.

3.Módlmy się za tych, którzy oddają się w naszej diecezji pracy nad pojednaniem, aby świadectwem swojego dojrzałego zaangażowania upraszali dla wszystkich stron dialogu ekumenicznego łaskę Bożego miłosierdzia.

4.Módlmy się za chorych, cierpiących, samotnych i starszych, którzy żyją w naszych rodzinach, aby doświadczyli, że są bezcennym skarbem całego Kościoła, a sam Duch Święty by był dla nich umocnieniem na każdy dzień.

5.Módlmy się za wszystkich, którzy na co dzień doświadczają przykrości z powodu niezgody w rodzinie, aby nie ustawali w poszukiwaniu nowych dróg do życia w jedności z Bogiem i ludźmi.

6.Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, aby dzisiejsza refleksja o wielkiej roli rodziny w wychowaniu młodego pokolenia stała się dla nas źródłem naszej osobistej odpowiedzialności za przyszłość Kościoła.

Boże, Ty chciałeś, aby Twój Syn narodził się, żył, wzrastał i wychowywał się w ludzkiej rodzinie, naucz nas budować prawdziwą jedność i miłość w naszych rodzinach. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Za chwilę udamy się do naszych rodzin, posłani przez Jezusa, abyśmy tam, w zaciszu Kościoła domowego, wzrastali we wzajemnej miłości, dawali przykład dzisiejszemu światu, że tylko kierując się Bożym prawem, w jedności z Maryją, Matką Pięknej Miłości, możemy dojść do szczęścia ziemskiego i wiecznego.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Królowej Anielskiej”
Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”
Na komunię – „Daj mi Jezusa”
Na uwielbienie – „Już gościsz”
Na zakończenie – „Nie opuszczaj nas”

­