I czyt. Prz 8,22-35; Ps 148; II czyt. Ga 4,4-7; Ew. J 2,1-11

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Obchodzimy dzisiaj uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, w której nasz naród dostrzega swoją szczególną Orędowniczkę i wzór do naśladowania. Podczas jednej z pielgrzymek do ojczyzny, wpatrując się w oblicze Jasnogórskiej Madonny, bł. Jan Paweł II, powiedział: „Tutaj zawsze byliśmy wolni!”.

Wspominając zatem Jej opiekę nad Kościołem w Polsce, zwłaszcza w okresie „szwedzkiego potopu”, zdajemy sobie sprawę, że Maryja chce przezeń nauczyć nas czegoś więcej: bycia wolnymi sercem – od grzechu, zbyt wielkich ambicji, rzeczy materialnych – i otwarcia się na Tego, którego ofiaruje nam Ona w jasnogórskiej ikonie, który stanowi centrum ludzkiej historii oraz jest sensem naszego życia – na Jezusa.

Modlitwa wiernych

Przejęci uczuciem wdzięczności wobec Boga za to, że przez obraz Matki Bożej Częstochowskiej okazał nam miłość Matki Bożej względem narodu polskiego, przedstawmy Mu nasze prośby.

  1. Módlmy się za Kościół w Polsce, by całemu światu głosił chwałę Maryi.
  2. Módlmy się za Benedykta XVI, by nieustannie ukazywał światu Matkę Bożą, która jest ratunkiem dla świata.
  3. Módlmy się za Polaków przebywających poza granicami kraju, by zgodą i swoją postawą religijno-moralną godnie reprezentowali naród polski i królestwo Maryi.
  4. Módlmy się za dzieci i młodzież kończącą swoje wakacje. Niech czas odpoczynku sprawi, by z zapałem i zaangażowaniem podjęli czekające ich obowiązki.
  5. Módlmy się za poległych w obronie ojczyzny, aby Pan Bóg wynagrodził ich ofiarę życiem wiecznym.
  6. Módlmy się za nas samych, byśmy całym swoim życiem, świadczyli o naszej przynależności do narodu czczącego w sposób szczególny Matkę Bożą.

Panie i Boże nasz, składamy Ci dzięki za wszelkie łaski wyproszone dla naszego narodu przez Matkę Bożą sławioną w jasnogórskiej ikonie i ufamy, że wysłuchawszy naszych próśb na ziemi, przyjmiesz nas w godzinę śmierci do swej chwały. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Matka Boża jest z woli swojego Syna Matką każdego człowieka. To dla nas wielka nadzieja i pociecha. W sposób szczególny Jej macierzyńskiej opieki dostąpił w czasie swej długiej historii naród polski. Niech błogosławieństwo, które za chwile zostanie nam udzielone, pomoże nam spłacać dług wdzięczności wobec swej Matki.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Z dawna Polski Tyś Królową”

Na przygotowanie darów – „Panie, w ofierze”

Na komunię – „Przyjdźcie do Mnie wszyscy”

Na uwielbienie – „Panie dobry jak chleb”

Na zakończenie – „Serdeczna Matko”

­