I czyt. Prz 9,1-6; Ps 34; II czyt. Ef 5,15-20; Ew. J 6,51-58

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W tę niedzielę zgromadził nas wokół siebie Pan. Zwołał nas i zaprosił do zastawionego bogato stołu słowa i Eucharystii. Pokrzepi nas dzisiaj Jezus nauką o mądrości i chlebie, który daje życie wieczne, a także nakarmi nas do syta swoim Ciałem i Krwią. Wdzięczni za dar osobistego spotkania z Chrystusem, za dar świętych chwil przeżywanych w Jego obecności i bliskości, otwórzmy nasze serca i umysły na Jego działanie i światło oraz złóżmy na ołtarzu wszystko, co o nas stanowi.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który jest naszym najlepszym Ojcem, wysłuchuje nasze błagania i karmi nas do syta, zanieśmy z ufnością szczere, z głębi serca płynące modlitwy:

  1. Za Kościół święty, aby bez względu na modne ideologie nieustannie uczył, że szczęście człowiek może osiągnąć tylko w pełnym zjednoczeniu się z Bogiem.
  2. Za Benedykta XVI, wszystkich biskupów i kapłanów, aby wskazywali ludziom, że Bóg jest Miłością, pochylającą się zwłaszcza nad tymi, których świat odrzuca i lekceważy.
  3. Za wszystkich, którzy rozdają braciom i siostrom chleb życia wiecznego, aby sami czerpali z niego siłę.
  4. Za naszą ojczyznę, aby trwając mocno w wierze, tradycji i kulturze, nigdy nie traciła nadziei, a swoją przyszłość budowała na zaufaniu Bogu i wierności narodowemu dziedzictwu.
  5. Za wszystkich chorych, cierpiących, strapionych, aby dzięki modlitwie i pomocy bliźnich odczuli, że Bóg ich szczególnie kocha i błogosławi.
  6. Za zmarłych, którzy za życia karmili się słowem i Ciałem Chrystusa, aby w niebie uczestniczyli w wiecznych godach Baranka.
  7. Za nas samych, abyśmy umieli korzystać z pouczeń Chrystusa, bezgranicznie Mu zaufali oraz karmili się co dzień tym pokarmem, który daje życie wieczne.

Boże Ojcze, który dajesz swojemu stworzeniu pokarm we właściwym czasie, obudź w nas pragnienie pożywania tego „Chleba, który zstąpił z nieba”, abyśmy Nim pokrzepieni mogli wychwalać Twoje Miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Chrystus Pan zaopatrzył nas na drogę w codzienność swoim słowem pełnym mądrości i nadziei. Pokrzepił nas także swoim Ciałem, które umacnia nas i chroni. Niech świadomość, że możemy w każdej chwili do Niego przyjść i czerpać z Jego nieogarnionej mądrości, będzie dla nas siłą w codziennej realizacji naszego życiowego powołania.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Pod Twą obronę”

Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”

Na komunię – „O Święta Uczto”

Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”

Na zakończenie – „My chcemy Boga”

­