I czyt. Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; Ps 45; II czyt. 1 Kor 15,20-26; Ew. Łk 1,39-56

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Świętujemy dziś wniebowzięcie Maryi. Nasze oczy kierujemy ku niebu, tam, gdzie jest nasza prawdziwa i ostateczna ojczyzna. Zachwycając się triumfem wniebowzięcia, chciejmy naśladować Maryję w życiu ofiarnym, a nawet naznaczonym cierpieniem. Tylko wówczas radość nieba stanie się naszym udziałem.

Prośmy dziś za rolników przynoszący plony ziemi, jako wyraz wdzięczności wobec Boga Stwórcy, i dziękujmy Matce Boskiej Zielnej za nieustanną opiekę nad polami, zagrodami, sadami, plantacjami, byśmy nigdy nie cierpieli głodu.

Modlitwa wiernych

W radosnym dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, za Jej wstawiennictwem skierujmy nasze prośby do Boga, Ojca Wszechmogącego :

  1. Za Kościół święty, aby nieustannie i niestrudzenie głosił orędzie miłości, wskazując na cnoty Maryi.
  2. Za Benedykta XVI, aby miłość do Matki Najświętszej pomagała w przezwyciężaniu trudności głoszenia królestwa Bożego na ziemi.
  3. Za dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów, aby wszyscy pamiętali o swoim powołaniu do szczęścia wiecznego w niebie.
  4. Za naszą ojczyznę i naród polski, byśmy wspominając „cud na Wisłą”, z ufnością powierzali się opiece Maryi i dbali o wierność chrześcijańskich korzeni na polskiej ziemi.
  5. Za rolników i pracujących na roli, aby mogli cieszyć się owocami swojej pracy i byli sprawiedliwie wynagradzani.
  6. Za nas zebranych na niedzielnej Eucharystii, abyśmy ufnie oddali nasze życie Maryi i starali się Ją naśladować w pielgrzymce wiary do nieba.

Boże, wysłuchaj naszej pokornej modlitwy i udziel nam łask, których najbardziej potrzebujemy, za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy, którą dziś czcimy jako Wniebowziętą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Wpatrując się dziś w Maryję Wniebowziętą, idźmy ufnie do naszych domów i miejsc pracy; niech moc błogosławieństwa Chrystusowego wciąż nas rozpala do gorliwego świadectwa i budowania królestwa Chrystusowego w codzienności.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „O Maryjo w niebo uniesiona”

Na przygotowanie darów – „Matko niebieskiego Pana”

Na komunię – „Daj mi Jezusa, o Matko moja”

Na uwielbienie – „Magnificat”

Na zakończenie – „Jak szczęśliwa Polska cała”

­