I czyt. 1 Krl 19,4-8; Ps 34; II czyt. Ef 4,30 – 5,2; Ew. J 6,41-51

Wprowadzenie do Mszy Świętej

„Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba” (J 6,47.51) – mówi dziś do nas Pan. Przez całe nasze życie karmimy się łaską żyjącego Boga. Wierzymy, że Bóg jest źródłem naszego życia. W dniu dzisiejszym, wspominając te słowa Chrystusa, Kościół pragnie odnowić naszą wiarę w Niego. Pośród nas jest On sam, jako chleb życia i słowo zbawienia.

W naszym podążaniu za Chrystusem i w naszym życiu według Jego Ewangelii towarzyszy nam Kościół. Od kilku miesięcy słyszymy często, że Kościół jest „naszym domem”. Tak bowiem brzmi hasło obecnego roku duszpasterskiego. Kościół jest przede wszystkim domem Bożym, miejscem, w którym rozbrzmiewa Boża chwała i które On sam zamieszkuje.
W każdej Eucharystii przychodzi na ołtarz, w tabernakulum czeka na spotkanie z nami, gotów w każdej chwili podjąć rozmowę i wskazać drogę życia. Ten, który do końca nas umiłował, przychodzi do nas w Chlebie dającym życie wieczne i otwiera nas na potrzeby naszych bliźnich. Obdarowani przez Chrystusa możemy się dzielić z nimi chlebem, miłością i sobą.

Zdajemy sobie sprawę, że w wielkiej wspólnocie Kościoła istnieje dobro i zło, świętość, ludzka słabość oraz grzech. Posileni słowem Bożym chciejmy w dniu dzisiejszym odpowiedzieć sobie na kilka pytań: o co często chodzi w krytyce Kościoła? Czy zawsze chodzi o prawdę i dobro? Czy u podstaw krytyki leży nasza niewierność Ewangelii i jej wymaganiom?

A za to, że nie zawsze postrzegaliśmy Kościół jako nasz dom i przyłączaliśmy się do jego krytyki, u początku tej Eucharystii uczyńmy szczery rachunek sumienia.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który mówi nam dzisiaj: „Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne”, skierujmy nasze pokorne prośby, ufając, że zostaną wysłuchane.

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby jednocząc ludzi we wspólnotę wierzących, ukazywał światu komunię miłości pomiędzy Bogiem a ludźmi.
  2. Módlmy się za Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, aby słowem i przykładem wskazywali drogę do zbawienia.
  3. Módlmy się za Europę, aby wszyscy mieszkańcy naszego kontynentu zrozumieli, że orędzie o Jezusie Chrystusie musi przenikać również współczesną kulturę europejską.
  4. Módlmy się za dzieci i młodzież wypoczywających na wakacjach, by nie zaniedbywali praktyk religijnych, które przyczyniają się do wzrostu wiary.
  5. Módlmy się za zmarłych (szczególnie za NN), aby mogli całą wieczność cieszyć się przebywaniem we wspólnocie z Bogiem Ojcem.
  6. Módlmy się za nas samych, o dar żywej wiary, abyśmy otwarci na działanie Ducha Świętego dawali świadectwo
    o Chrystusie w naszych rodzinach, szkołach, zakładach pracy.

Panie Boże, chlebie żywy, Ty jesteś pokarmem naszej wiary, spraw, aby ten pokarm dawał nam siły do odważnego głoszenia słowem i czynem Chrystusowej Ewangelii oraz aby był podstawą naszego życia chrześcijańskiego. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Wszyscy tu obecni tworzymy Kościół Chrystusowy, który jest naszym domem. Otwórzmy oczy i serca i zaakceptujmy życie ofiarowane nam przez Chrystusa, który jest naszym „chlebem życia”. Dokąd i do kogo pójdziemy? On ma przecież „słowa życia wiecznego”. Umocnieni wiarą przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Pod Twą obronę”

Na przygotowanie darów – „Panie w ofierze”

Na komunię – „Ja wiem, w kogo ja wierzę”

Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”

Na zakończenie – „Niechaj z nami będzie Pan”

­