I czyt. 2 Krl 4,42-44; Ps 145; II czyt. Ef 4,1-6; Ew. J 6,1-15

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W swojej codzienności, zabieganiu wciąż czegoś szukamy, do czegoś dążymy. Niby coś znajdujemy, pracujemy, bawimy się, spożywamy posiłki, ale wciąż dalecy jesteśmy od tego, czego pragniemy. Przychodzimy więc do Chrystusa jako głodni szukający duchowego pokarmu. On rozmnaża chleb i zaprasza nas do swego stołu, stołu słowa i stołu Komunii Świętej.

Modlitwa wiernych

Do Boga naszego Ojca, który dał nam swojego Syna, zanieśmy wspólne prośby i błagania w intencji Kościoła świętego, nas samych i całego świata:

  1. Módlmy się za papieża Benedykta XVI, aby jego nauczanie było słuchane w całym świecie.
  2. Módlmy się za Kościół powszechny, by z mocą sprawował w całym świecie sakramenty Chrystusa.
  3. Módlmy się, byśmy zawsze z należytym szacunkiem przyjmowali Chrystusa w Komunii Świętej.
  4. Módlmy się za tych, którzy przekazali nam wiarę i przygotowali nas do I Komunii Świętej, w intencji naszych rodziców i katechetów, by Bóg wynagrodził im wszystko dobro dla nas uczynione.
  5. Módlmy się za tych, którzy nie znają Chrystusa, aby w końcu dotarli do Jego stołu słowa i Eucharystii.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy umocnieni chlebem eucharystycznym z wiarą i radością szli odważnie przez życie.

Boże, nasz Ojcze, który przez swojego Syna dałeś nam chleb z nieba, wysłuchaj nas w łaskawości swojej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Chrystus uczy nas, jak w przemijającym świecie znajdować to co wieczne. On przychodzi i łamie dla nas chleb, leczy nasze słabości, byśmy posileni Jego słowem i Eucharystią z odwagą przemieniali w dobro zarówno ten przemijający świat, nasze rodziny, jak i nas samych. Niech nam w tym towarzyszy Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Gdzie miłość wzajemna”

Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”

Na komunię – „Zbliżam się w pokorze”

Na uwielbienie – „Skosztujcie i zobaczcie”

Na zakończenie – „My chcemy Boga”

­