I czyt. Jr 23,1-6; Ps 23; II czyt. Ef 2,13-18; Ew. Mk 6,30-34

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Rozpoczynając kolejny tydzień naszego pielgrzymowania do „Domu Ojca” gromadzimy się w naszej świątyni. Jest ona naszym domem, w którym Bóg Ojciec przez Jezusa Chrystusa buduje z nas żywy Kościół. Jest w nim miejsce dla każdego człowieka, tak pojedynczych osób, jak i różnych ruchów i stowarzyszeń, które Duch Święty nieustannie powołuje w Kościele. Zadaniem nas wszystkich: kapłanów, wiernych świeckich oraz przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń – jest wspólna troska o Kościół jako nasz dom. Chrystus zaprasza nas dzisiaj, abyśmy „wypoczęli nieco”. Złóżmy więc na Jego ołtarzu wszystkie nasze intencje, a świadomi własnej niedoskonałości przepraszajmy za grzechy przeciwko wspólnocie Kościoła.

Modlitwa wiernych

Bóg jest naszym Ojcem, do którego mamy śmiały przystęp przez Jezusa Chrystusa. Zgromadzeni więc wokół ołtarza Chrystusa zanieśmy nasze wspólne prośby i błagania.

  1. „Ja sam zbiorę resztę swego stada”. Módlmy się za cały Kościół, Bożą owczarnię, aby wobec całego świata dawała czytelne świadectwo dobroci i miłości Boga.
  2. „Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli”. Módlmy się za wszystkich pasterzy Kościoła, aby przez głoszenie Ewangelii i sprawowane sakramenty pomogli nam dostąpić zbawienia.
  3. „Wtedy Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiadali Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali”. Módlmy się w intencji wszystkich ruchów i stowarzyszeń, aby pomagały nam w spotkaniu z Jezusem Chrystusem.
  4. „W jego dniach Juda dostąpi zbawienia”. Módlmy się w intencji naszych bliskich zmarłych (NN), aby obmyci krwią Chrystusa Pana dostąpili łaski zbawienia.
  5. „A on rzekł do nich: Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!”. Módlmy się w intencji całej naszej wspólnoty eucharystycznej, abyśmy potrafili po trudach dnia i tygodnia odpoczywać przy Bogu.

Wszechmogący Boże, Twoja dobrość przewyższa pragnienia zwracających się do Ciebie. Wysłuchaj nasze modlitwy i błogosław w naszych dobrych pragnieniach. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Kończy się Ofiara Chrystusa, w czasie której pojednał On nas z sobą i zburzył rozdzielający nas mur wrogości. Jezus zaprasza nas, abyśmy, wracając do naszego codziennego życia byli świadkami prawdy o Bogu, który żyje w swoim Kościele, w naszych rodzinach oraz wspólnotach religijnych. Na czas dawanie naszego świadectwa przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Złącz, Panie, miłujących Cię”

Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”

Na komunię – „Idzie, idzie Bóg prawdziwy”

Na uwielbienie – „Niech żyje Jezus zawsze w sercu mym”

Na zakończenie – „Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi”

­