I czyt. Am 7,12-15; Ps 85; II czyt. Ef 1,3-14; Ew. Mk 6,7-13

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Jak w każdą niedzielę, tak i dzisiaj otaczamy ołtarz Chrystusa, aby ożywić nasze świętowanie dnia świętego. Chcemy wspólnie wsłuchiwać się w Boże słowo i na nim budować nasze chrześcijańskie życie. Stajemy w tym świętym miejscu, jako członkowie wspólnoty ludzi ochrzczonych, wezwanych do dawania świadectwa wierze i brania odpowiedzialności za Kościół – nasz dom. Niech więc te zadania staną się kanwą naszej dzisiejszej modlitwy.

Modlitwa wiernych

Boże wszechmogący, Ty uczyniłeś nas jedną rodziną, obdarzając nas życiem i wiarą. Złączeni troską o nasze zbawienie zanosimy do Ciebie nasze modlitwy.

  1. Za Benedykta XVI, aby swoją posługą umacniał jedność wszystkich członków Kościoła.
  2. Za katechumenów, aby odkrywali piękno chrześcijaństwa i rozwijali w sobie pragnienie przyjęcia chrztu.
  3. Za chrześcijan prześladowanych ze względu na wiarę, aby doznawszy pociechy i umocnienia wytrwali mężnie wśród przeciwności.
  4. Za świeckich chrześcijan, aby świadomie i z miłością realizowali swoje życiowe powołanie.
  5. Za duchownych, aby z miłością służyli swoim braciom i siostrom w wierze.
  6. Za nas samych, abyśmy na miarę naszych możliwości poczuwali się do odpowiedzialności za Kościół.

Najlepszy nasz Ojcze, przyjmij modlitwy, jakie zanosimy do Ciebie w intencji Kościoła i nas samych. Umocnij naszą wiarę, nadzieję i miłość, a także spraw byśmy potrafili coraz bardziej odnajdywać Twoją obecność w Kościele. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Wciąż odkrywamy naszą rolę we wspólnocie Kościoła, uczymy się też tej prawdy, że to w dużej mierze od nas zależy jakość spełnianej przez Kościół posługi wobec świata, oraz jakość naszych wzajemnych relacji. Niech nasza postawa będzie naznaczona wielką troską, byśmy to, co od nas zależy, świadomie i z miłością podejmowali.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Kto się w opiekę”

Na przygotowanie darów – „Przykazanie nowe”

Na komunię – „Jezusa ukrytego”

Na uwielbienie – „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”

Na zakończenie – „Abba Ojcze”

­