I czyt. Ez 2,2-5; Ps 123; II czyt. 2 Kor 12,7-10; Ew. Mk 6,1-6

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Wszyscy jesteśmy powołani przez Boga do różnych zadań, ale przede wszystkim jesteśmy powołani do świętości i do dawania świadectwa o Jezusie Chrystusie. Jednak te zadania nie są łatwe. Często możemy spotkać się z niezrozumieniem, a nawet odrzuceniem. Dlatego gromadzimy się dziś wokół ołtarza, aby wznieść oczy do Boga i z Eucharystii zaczerpnąć sił do odważnego dawania świadectwa wobec współczesnego świata. Jesteśmy do tego zobowiązani, bo należymy do Chrystusa i do Kościoła.

Za to, że tak często upadamy i sprzeniewierzamy się naszemu powołaniu, przeprośmy teraz naszego Ojca w niebie.

Modlitwa wiernych

Do Boga, od którego pochodzi wszelka mądrość, zanieśmy teraz nasze błagania w intencji Kościoła, świata i nas samych.

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby umocniony darami Ducha Świętego wytrwale głosił Dobrą Nowinę współczesnemu światu.
  2. Za kierujących naszym państwem, aby troszczyli się o podniesienie moralne Polski.
  3. Za wypoczywających na wakacjach, aby ten czas przybliżył ich jeszcze bardziej do Chrystusa.
  4. Za przynależnych do ruchów i stowarzyszeń katolickich, o jeszcze większe zaangażowanie dla dobra wspólnoty Kościoła.
  5. Za wszystkich smutnych i udręczonych, aby przyjęli pociechę, którą niesie Jezus Chrystus.
  6. Za nas samych, abyśmy zawsze mieli odwagę do dawania świadectwa o Chrystusie słowem i życiową postawą.

Wszechmogący Boże, źródło wszelkich łask, naucz nas żyć tak, abyśmy zawsze podobali się Tobie i osiągnęli szczęście wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Na trud naszego jeszcze większego zaangażowania się w budowanie wspólnoty i świętości Kościoła – naszego domu, przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Pójdźmy do Pana z winnym pokłonem”

Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”

Na komunię – „Idzie, idzie Bóg prawdziwy”

Na uwielbienie – „O mój Jezu, w Hostii skryty”

Na zakończenie – „Pobłogosław, Jezu drogi”

­