I czyt. Dz 12,1-11; Ps 34; II czyt. 2 Tm 4,6-9.17-18; Ew. Mt 16,13-19

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dzisiejsza uroczystość Świętych Piotra i Pawła kieruje nas ku początkom Kościoła. Przypominamy sobie, że zgodnie z zamysłem Chrystusa Pana jest on wspólnotą zbudowaną na fundamencie Apostołów i prowadzoną przez ich następców – biskupów. Dzięki wierności tej woli Chrystusa Kościół trwa już dwa tysiące lat. Prośmy, abyśmy umieli całkowicie oprzeć się na tym fundamencie i przepraszajmy za każdy grzech podważający jedność i osłabiający blask świętości Kościoła.

Modlitwa wiernych

Jako wspólnota zbudowana na fundamencie Apostołów, prośmy Pana za Kościół święty i jego pasterzy oraz za świat, do którego jesteśmy posłani z orędziem Ewangelii:

  1. Za wszystkich chrześcijan, aby dążyli do jedności z Piotrem naszych czasów i tak wypełniali swoją misję kierowania świata ku Bogu.
  2. Za Ojca Świętego i wszystkich biskupów świata, aby przez osobistą modlitwę i inne środki uświęcenia, nieustannie odnawiali się w powołaniu apostolskim.
  3. Za naszego biskupa, aby prowadził powierzoną mu diecezję w mocy Ducha Świętego i cieszył się gorliwym wsparciem kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich.
  4. Za młodzież, aby odważnie odpowiadała na zaproszenie do służby Bożej w kapłaństwie czy życiu zakonnym.
  5. Za zmarłych pasterzy Kościoła – papieży, biskupów i prezbiterów, aby na wieki mogli radować się bliskością Chrystusa, któremu służyli na ziemi.
  6. Za nas zgromadzonych na tej Uczcie eucharystycznej, abyśmy byli świadomi swojej współodpowiedzialności za Kościół i budowali go w jedności i miłości.

Wszechmogący Boże, wdzięczni za powołanie do Twojego Kościoła, prosimy, abyś dawał mu świętych pasterzy, wzbudzał im gorliwych współpracowników i prowadził go. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Błogosławieństwo Boże to umocnienie, ale także zobowiązanie – przyjmując je zostajemy posłani, aby wnieść w świat to, co otrzymaliśmy podczas Eucharystii. Bądźmy więc świadkami jedności i świętości Kościoła.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Daj nam, o Panie, nowe serce”

Na przygotowanie darów – „Przykazanie nowe daję wam”

Na komunię – „Zbliżam się w pokorze”

Na uwielbienie – „Jezusowi cześć i chwała za miłości cud”

Na zakończenie – „Weź w swą opiekę”

­