I czyt. Iz 49,1-6; Ps 139; II czyt. Dz 13,22-26; Ew. Łk 1,57-66.80

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Obchodzimy dzisiaj uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, ostatniego z proroków Starego Przymierza, o którym napisano: „On przygotuje drogę Twoją” (Mk 1,3). Świadectwo Jezusa: „Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana Chrzciciela” (Łk 7,8) – znalazło swoje potwierdzenie w jego życiu i męczeńskiej śmierci, która była ceną odwagi w głoszeniu prawdy, także wobec sprawujących władzę.

Oby osoba i świadectwo Jana Chrzciciela stały się dla nas wezwaniem do dawania świadectwa prawdzie w świecie, w którym bardziej liczy się koniunktura i poprawność polityczna niż wierność Bogu, Ewangelii i Kościołowi, który z woli Chrystusa jest jej depozytariuszem i głosicielem.

Rozpoczynając udział w Eucharystii, przeprośmy Boga za nasze grzechy, zaniedbania dobrego i niewierności, byśmy mogli godnie uczestniczyć w misterium naszej wiary.

Modlitwa wiernych

Zjednoczeni na modlitwie wraz z całym Kościołem w uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, z ufnością zanieśmy nasze prośby do Boga, Ojca Wszechmogącego:

  1. Za Kościół święty, aby umacniała się jego wiara i miłość oraz gorliwość w misji głoszenia Ewangelii Chrystusa.
  2. Za Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, aby w świecie pełnym sprzeczności i rozchwianych zasad moralnych, z odwagą przypominali prawdy Boże i niezmienne zasady moralne.
  3. Za rządzących naszym państwem, aby budowali przyszłość Polski na mocnym fundamencie Ewangelii i troski o właściwie pojęte dobro każdego człowieka.
  4. Za cierpiących niedostatek, ubogich, chorych, bezdomnych i bezrobotnych, aby nie zwątpili w dobroć Boga, doświadczając wsparcia ze strony bliźnich.
  5. Za naszych zmarłych, aby za wierność Bogu w ziemskim życiu mogli się radować pełnią szczęścia przed Jego obliczem.
  6. Za nas, uczestniczących w tej Eucharystii, abyśmy w naszych środowiskach umieli dawać świadectwo wiary przez prawość i uczciwość naszego postępowania.

Panie, który jesteś Bogiem wiernym, wysłuchaj naszą modlitwę. Niech za wstawiennictwem św. Jana Chrzciciela Twoja łaska umocni nas w wiernym wypełnianiu obowiązków naszego powołania. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Umocnieni słowem Bożym i Ciałem Pańskim, powrócimy do naszej codzienności. Obyśmy na wzór św. Jana Chrzciciela dochowywali wierności Bogu i dawali odważne świadectwo o naszej przynależności do Chrystusowego Kościoła. Niech nas w tym umacnia Boże błogosławieństwo, które teraz przyjmiemy.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „U stóp świętych ołtarzów Twych”

Na przygotowanie darów – „Przyjmij, Ojcze, hostię białą”

Na komunię – „Pan zstąpił z nieba”

Na uwielbienie – „Jezusowi, cześć i chwała”

Na zakończenie – „Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych”

­