I czyt. Ez 17, 22-24; Ps 92; II czyt. 2 Kor 5,6-10; Ew. Mk 4,26-34

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Gromadzimy się na niedzielnej Eucharystii, aby przebywając w obecności Boga, zaczerpnąć sił potrzebnych do dobrego życia chrześcijańskiego. Dziś przeżywamy Diecezjalne Święto Rodziny, dlatego podczas naszego spotkania liturgicznego chcemy prosić Boga o Jego błogosławieństwo dla naszych rodzin.

Modlitwa wiernych

Stając w obecności Wszechmogącego przedstawmy Mu nasze prośby:

  1. Za papieża Benedykta XVI, aby cieszył się obfitością łask Bożych w trudzie głoszenia światu orędzia o zbawieniu.
  2. Za biskupów i kapłanów, aby niestrudzenie przekazywali światu niezmienne prawdy wiary i moralności.
  3. Za małżeństwa, aby każdego dania wykazywały troskę o budowanie Kościoła domowego.
  4. Za przygotowujących się do małżeństwa i rodziny, aby pamiętali o misji budowania domu na mocnym fundamencie, jakim jest Bóg.
  5. Za naszych bliskich zmarłych, aby tajemnica zmartwychwstania stała się ich udziałem.
  6. Za nas samych, abyśmy każdego dnia potwierdzali czynami wyznawaną przez nas wiarę.

Boże żywy i prawdziwy, wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, abyśmy w swoim postępowaniu zawsze kierowali się Twoją nauką. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

„Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu Pańskim rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga” (Ps 92). Niech słowa psalmisty Pańskiego zapadną w nasze umysły i sprawią, że nasze rodziny będą Bogiem mocne. Na trud budowania Kościoła domowego w naszych rodzinach przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Ludu kapłański”

Na przygotowanie darów – „Składamy Ci, Ojcze”

Na komunię – „Pan zstąpił z nieba”

Na uwielbienie – „Cóż Ci, Jezu, damy”

Na zakończenie – „O niewysłowione szczęście”

­