I czyt. Oz 11,1.3-4.8-9; Ps: Iz 12; II czyt. Ef 3,8-12.14-19; Ew. J 19,31-37

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego doświadczamy zdroju łask, jakie przygotował nam Bóg, który jest miłością. Poprzez aktywny udział w celebrowanym misterium sam Bóg wypełnia nasze serca swoją miłością. Niech z przebitego serca wypływająca Najdroższa Krew Zbawiciela oczyszcza nas i przemienia, byśmy w codziennych sprawach odkrywali, że Kościół, który tworzymy, jest naszym domem.

Zbliżmy się do źródła naszego szczęścia, a za niestałość w wierze i miłości szczerze Boga przepraszajmy.

Modlitwa wiernych

Boże, który w dniu dzisiejszym odsłaniasz nam swoją nieskończoną miłość w znaku przebitego Serca Twojego Syna,
a naszego Zbawiciela, zechciej przyjąć nasze pokorne prośby, które do Ciebie zanosimy.

  1. Aby Kościół święty prowadził ludzi do wiary, która przynosi usprawiedliwienie i przebaczenie grzechów.
  2. Aby papież, biskupi i kapłani, przez swoją posługę docierali do owiec, które poginęły z owczarni Chrystusowej.
  3. Aby nasze rodziny, pomimo napotykanych trudności, tworzyły nieustannie wspólnotę życia opartą na zgodzie i miłości.
  4. Aby rodacy pracujący poza granicami kraju nie zatracili poczucia więzi z ojczyzną oraz wartości duchowych, które są naszym bogactwem.
  5. Aby zmarli polecani w dniu dzisiejszym miłosierdziu Bożemu cieszyli się chwałą królestwa niebieskiego, jakie Bóg przygotował dla wszystkich ludzi.
  6. Abyśmy uczestnicząc w Ofierze eucharystycznej, rozwijali kult do Serca Jezusowego i na co dzień realizowali powołanie do obdarowywania siebie miłością.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swego Jednorodzonego Syna, aby świat został przez Niego zbawiony, spraw łaskawie, abyśmy się stali uczestnikami Twojej chwały w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Nasze serca przepełnia radość ze spotkania ze Zbawicielem. To On sam pragnie zawsze z nami być. Zechciejmy ten dar Jego obecności w naszych sercach zanieść wszystkim, których spotkamy na drogach naszego życia. Dzielmy się wiarą, nadzieją i miłością, pamiętając że Zbawiciel jest wciąż obecny w drugim człowieku i dla człowieka w Eucharystii.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Twemu Sercu cześć”

Na przygotowanie darów – „Kochajmy Pana”

Na komunię – „O niewysłowione szczęście zajaśniało”

Na uwielbienie – „Niech dziś z naszych serc”

Na zakończenie – „Najświętsze Serce Boże”

­