I czyt. Wj 24,3-8; Ps 116B; II czyt. Hbr 9,11-15; Ew. Mk 14,12-16.22-26


Wprowadzenie do Mszy Świętej

W kontekście roku duszpasterskiego, którego hasłem przewodnim są słowa „Kościół naszym domem”, wyjdziemy dzisiaj na ulice naszych miast, wsi i osiedli w procesji Bożego Ciała.

Jako wspólnota Kościoła tworzymy dom Pana. On, mimo że odszedł z tego świata w widzialnej postaci, pozostał jednak obecny w swoim słowie i sakramentach świętych. Pozostał w Kościele – jako powszechnym sakramencie zbawienia dla całej ludzkości. Bóg, który stał się człowiekiem, pragnie trwać w ludzkich sercach aż po dzień ostateczny. Pragnie pozostać  w naszych sercach poprzez dar Najświętszego Ciała i Najświętszej Krwi.

Pragniemy, aby On – Eucharystyczny Jezus – był obecny w naszych radościach, smutkach, aby pomnażał nasze duchowe dobro, aby uzdolniał nas do pokonywania ludzkich niedoskonałości.

Otwórzmy przeto nasze serca na przychodzącego do nas w Eucharystii Pana i przygotujmy się na spotkanie z Nim, odmawiając akt pokuty.


Modlitwa wiernych

Jezus Chrystus jest Chlebem Żywym, który zstąpił z nieba. Przez Niego przedstawmy Bogu Ojcu potrzeby całego Kościoła, potrzeby świata i nasze własne potrzeby.

  1. Boże, nasz Ojcze – wejrzyj na jeden, święty, powszechny, apostolski Kościół, niech jego członkowie posilają się zawsze zbawczym słowem Ewangelii i nieprzemijającym pokarmem Eucharystii.
  2. Boże, nasz Ojcze – wejrzyj na naszych biskupów i wszystkich pasterzy Kościoła, niech przykład ich codziennego życia pokazuje wiernym, jak żyć Eucharystią i dla Eucharystii.
  3. Boże, nasz Ojcze – wejrzyj na wszystkie narody świata, mimo odrębności kultur i języków, niech budują wszędzie prawdziwą zgodę, sprawiedliwość, jedność i wzajemną miłość.
  4. Boże, nasz Ojcze – wejrzyj na dzieci i młodzież, która ma być nadzieją Kościoła i świata, niech przez miłość i szacunek do Eucharystii stają się wiernymi świadkami Twojego Syna.
  5. Boże, nasz Ojcze – wejrzyj na wszystkich naszych zmarłych, niech pokarm eucharystyczny, który umacniał ich w doczesności, zapewni im życie wieczne i udział w liturgii nieba.
  6. Boże, nasz Ojcze – wejrzyj na nasze świąteczne zgromadzenie, niech każdorazowy czynny udział w liturgii oraz świadome przeżywanie Kościoła jako naszego domu przyczyniają się do wzrostu w życiu duchowym i wspólnotowym.

Wszechmogący Boże, w całym Kościele świętym chwalimy Ciebie za Chleb, który zstąpił z nieba i daje życie światu. Prosimy, wysłuchaj nasze modlitwy, jakie z ufnością zanosimy do Ciebie. Daj nam szczęście na ziemi i łaskę oglądania Ciebie w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego.


Przed rozesłaniem

Umocnieni słowem Bożym i Ciałem naszego Pana, Jezusa Chrystusa, powrócimy do naszej codzienności. Obyśmy pośród trosk ziemskich zawsze czerpali moc do dobrego życia z Eucharystii, która jest zadatkiem nieśmiertelności, i obyśmy nasze życie doczesne rozwijali jako Kościół dążący do wspólnoty zarówno tu, na ziemi, jak i w niebie.


Proponowane pieśni:

Na wejście – „Kłaniam się Tobie”

Na przygotowanie darów – „Jezu, miłości Twej”

Na komunię – „Jeden Chleb”

Na uwielbienie – „Chwała i dziękczynienie”

Na zakończenie – „Zróbcie Mu miejsce”

­