I czyt. Dz 1,1-11; Ps 47; II czyt. Ef 1,17-23; Ew. Mk 16,15-20

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W dzisiejszą niedzielę przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Radujemy się, że Chrystus, nasz Pan pełen mocy i chwały, powraca do Ojca w niebie. Chociaż Jezus Zbawiciel opuszcza ziemię, to przecież nie pozostawia nas samych. On jest nieustannie z nami duchowo obecny i prowadzi nas, słabych ludzi, po drogach życia do swego królestwa w niebie. On prowadzi nas do wiecznego domu Ojca, gdzie dla każdej i każdego z nas jest przygotowane miejsce. I tylko od naszego postępowania zależy to, czy je osiągniemy.

Modlitwa wiernych

Do Boga, naszego Ojca w niebie, zanieśmy teraz z głębi serc pokorne i ufne prośby:

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby z gorliwością i mocą przekazywał całemu światu radosną nowinę o zbawieniu.
  2. Módlmy się za wszystkich wierzących, aby poprzez ziemską wędrówkę wytrwale dążyli do spotkania z Chrystusem w niebie.
  3. Módlmy się za nasze rodziny – domowe Kościoły, aby były prawdziwym duchowym oparciem w codziennym życiu.
  4. Módlmy się za chorych, cierpiących i samotnych, aby nie ulegali zwątpieniu czy rozpaczy, ale doświadczyli chrześcijańskiej miłości od wspólnoty Ludu Bożego.
  5. Módlmy się za tych, którzy odeszli już z tego świata, aby radowali się oglądaniem Bożego oblicza w niebie.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy w codziennym życiu nigdy nie zapominali, dokąd zmierzamy oraz co jest prawdziwym celem uczniów Chrystusa.

Boże, pełen łaski i miłosierdzia, racz przyjąć nasze prośby
i umacniaj nas w drodze do wiecznego królestwa w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Dzisiejsza uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego niech będzie dla nas wezwaniem do jeszcze większej wierności Bogu. Tej wierności w codziennym, zwykłym życiu, abyśmy byli zjednoczeni z Chrystusem w miłości i zasłużyli na Jego błogosławieństwo. Aby kiedyś, u kresu naszych dni, nasz Pan otworzył przed nami wejście do królestwa niebieskiego. Niech zatem ta myśl towarzyszy nam w kolejnych dniach, które są przed nami, i niech pomaga nam w wytrwałym dążeniu do nieba.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Chrystus Pan w niebo wstępuje”

Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”

Na komunię – „Jezu, miłości Twej”

Na uwielbienie – „Ciebie uwielbiamy”

Na zakończenie – „Pod Twą obronę”

­