I czyt. Dz 9,26-31; Ps 22; II czyt. 1 J 3,18-24; Ew. J 15,1-8


Wprowadzenie do Mszy Świętej

Rozpoczynamy sprawowanie Eucharystii, która jest uobecnieniem tajemnicy paschalnej: śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Głębokie przeżycie Mszy Świętej łączy nas z Bogiem, ale także łączy nas wzajemnie między sobą, pozwalając doświadczyć prawdy, że Kościół jest naszym domem.

W każdym dobrym domu, jego mieszkańców czyli domowników, obowiązują pewne zasady. Święty Jan w dzisiejszym drugim czytaniu przypomni nam wolę Bożą względem nas, wierzących: „Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał” (1 J 3,23).

Rozpoczynając sprawowanie tajemnic naszego zbawienia, niech każdy z nas popatrzy w głąb swego serca i uznając słabość swojej wiary i miłości, prosi Boga o miłosierdzie dla nas wszystkich.

Modlitwa wiernych

Boże, który nas wszystkich powołałeś do jedności z sobą i prowadzisz po drogach życia, przedstawiamy Ci nasze prośby:

  1. Módlmy się za Kościół, aby był domem, w którym każdy może znaleźć dla siebie miejsce i doświadczyć Twojej miłości.
  2. Módlmy się za instytucje społeczne i polityczne, aby wspierały rodziny w wypełnianiu ich niezwykle ważnych zadań.
  3. Módlmy się za naszą diecezję, aby rozwijały i umacniały się w niej ruchy i wspólnoty, w których wierni będą mogli lepiej odkrywać i radośniej realizować jedność Kościoła w wielości charyzmatów.
  4. Módlmy się za naszą parafię, aby była wspólnotą, w której każdy coraz mocniej jednoczy się z Chrystusem.
  5. Módlmy się za naszych zmarłych siostry i braci, aby po swojej ziemskiej wędrówce dotarli do domu Ojca, w którym jest mieszkań wiele.
  6. Módlmy się za nas uczestniczących w tej Mszy Świętej, aby stała się ona dla nas umocnieniem na drodze wiary w Jezusa Chrystusa i miłości wzajemnej.

Wysłuchaj Boże, nasz Ojcze, wszystkich naszych próśb i udziel nam łaski wiernego trwania w Jezusie. Racz nas wysłuchać
i udzie­lić nam darów, jakich potrzebujemy. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń – „Kłaniam się Tobie”

Panie Jezu, klęczymy przed Tobą obecnym tu, wśród nas, w Najświętszym Sakramencie. Ty sam powiedziałeś: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Oto jesteśmy, Panie. Napełnij nas swoją miłością i pokojem.

Panie Jezu, Ty mówisz do nas dzisiaj: „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5). Dlatego chcemy trwać w Tobie jak gałązki latorośli w winnym krzewie, abyśmy mogli czerpać z Ciebie ożywczy sok Bożego życia.

Panie, Jezu Chryste, przyjmij nasze uwielbienie.

Będziemy powtarzać:

BĄDŹ UWIELBIONY, JEZU, ŻYCIE NASZE!

–      Ty dla naszego zbawienia oddałeś życie na krzyżu…

–      Ty zmartwychwstałeś, aby dać nam życie wieczne…

–      Ty przez chrzest włączyłeś nas do wspólnoty Kościoła…

–      Ty przez Ducha Świętego zachowujesz nas w jedności i dopełniasz dzieła uświęcenia…

–      Ty wzywasz każdego do wypełnienia swojego powołania w jedności i dla dobra wszystkich członków Kościoła…

–      Ty nas, tak różnych, przez Ducha ku chwale Boga Ojca gromadzisz w jednym Kościele…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Jezusowi cześć i chwała”

Panie Jezu, Ty mówisz do nas dzisiaj: „Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – o ile nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie” (J 15,4). Panie Jezu, Ty w Kościele dajesz nam udział w Twoim życiu. To nowe życie w nas rozpoczęło się przez sakrament chrztu świętego. Przez codzienną modlitwę podtrzymujemy naszą łączność z Tobą. Szczególnym momentem zjednoczenia z Tobą jest każda Komunia Święta. Jeśli przez grzech ciężki utracimy łączność z Tobą, dajesz nam możliwość jej odzyskania w sakramencie pokuty i pojednania.

Nowe życie to także życie w Duchu Świętym. Jako chrześcijanie żyjemy w Twoim Duchu. On daje nam światło i moc do wypełniania woli Ojca. Duch Święty pozwala nam odczuć miłość Boga do każdego z nas i jest w każdym z nas powiewem nadziei, która zawieść nie może. On jest zapowiedzią, zadatkiem i prowadzi nas do pełni życia Bożego.

Będziemy powtarzać:

DZIĘKUJEMY CI, JEZU, ŻYCIE NASZE!

–      Za to, że Twój krzyż stał się dla nas drzewem życia…

–      Za to, że w Eucharystii pozostawiłeś nam źródło życia wiecznego…

–      Za to, że przez swoje słowo prowadzisz nas do pełni życia…

–      Za to, że w sakramentach ciągle pomnażasz w nas życie Boże…

–      Za to, że w sakramencie pokuty, przez posługę kapłanów, odnawiasz w nas życie Boże…

–      Za to, że przez Ducha Świętego prowadzisz każdego z nas we wspólnocie Kościoła…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Dzięki, o Panie, składamy dzięki”

Panie Jezu, prawdziwie obecny wśród nas pod postacią chleba, Ty powiedziałeś dziś do nas: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina,
a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy” (J 15,1n.).

Wiemy, Panie, że często nie przynosimy obfitego owocu. Nasze trwanie w Tobie jest osłabione przez grzechy, egoizm, zwątpienie. To właśnie grzech niszczy życie Boże w nas. Nasze trwanie w Tobie zakłóca egoizm, kiedy zamiast pamiętać o Tobie i troszczyć się o naszych bliźnich, myślimy tylko o sobie. Owocność naszego trwania w Tobie bywa też często osłabiona przez nasze zwątpienie, gdy brak nam wiary, że Ty jesteś naszym jedynym Zbawicielem i Panem.

Będziemy powtarzać:

PRZEPRASZAMY CIĘ, JEZU, ŻYCIE NASZE!

–      Za grzechy, które oddzielają nas od Boga…

–      Za grzechy, które oddzielają nas od bliźnich, niszcząc jedność Kościoła…

–      Za to, że nie przynosimy owoców trwania w Tobie przez święte życie…

–      Za to, że przez zaniedbywanie modlitwy codziennej oddalamy się od Ciebie…

–      Za to, że przez oziębłe życie sakramentalne osłabiamy życie Boże w nas…

–      Za to, że tak mało jest w naszym życiu modlitwy do Ducha Świętego, Uświęciciela i Ożywiciela…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Panie, przebacz nam”

Panie Jezu, Ty mówisz do nas dzisiaj: „Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie,
a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami” (J 5,7n.).

Wiemy, Panie, że w Tobie jest pełnia życia i pragniesz dać nam w nim udział. Gromadzisz nas we wspólnocie Kościoła, gdzie przez swoje słowo i sakramenty pozwalasz nam trwać
w Tobie. Właśnie teraz, klęcząc przed Tobą ukrytym w sakramencie Ołtarza, doświadczamy Twojej szczególnej bliskości i miłości. W tej postawie pokory pozwalasz nam tak wiele zrozumieć i wlewasz w nas pragnienie, aby także wtedy, gdy ta adoracja się skończy, w naszym codziennym życiu trwać w Tobie, przynosić obfity owoc i stawać się Twoimi uczniami.

Panie Jezu, który w Eucharystii zechciałeś pozostać z nami, pragniemy zwrócić się do Ciebie z naszymi prośbami.

Będziemy powtarzać:

PROSIMY CIĘ, JEZU, ŻYCIE NASZE!

–      Niech przez codzienną modlitwę, regularną spowiedź i częstą Komunię Świętą umacnia się w nas życie Boże…

–      Niech wspólny udział we Mszy Świętej niedzielnej umacnia nas w jedności Kościoła…

–      Niech rodziny naszej parafii stają się Kościołami domowymi…

–     Niech ludzie młodzi odkrywają, że pełnię życia i szczęścia można odnaleźć tylko w Tobie…

–   Niech każdy z nas, zgodnie ze swoim powołaniem i otrzy­ma­ny­mi talentami, służy wspólnocie Kościoła…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Panie, umocnij wiarę naszą”

Panie Jezu, w dzisiejszym drugim czytaniu usłyszeliśmy: „Kto wypełnia [Twoje] przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał” (1 J 3,24). Umocnieni tym spotkaniem z Tobą pragniemy wypełniać Twoje przykazania. Poślij nam od Ojca swojego Ducha, abyśmy mogli nie tylko pojedynczo trwać w Tobie, ale także umacniać się jako wspólnota Kościoła. Niech staniemy się jednością przez mieszkającego w nas Ducha Bożego. Każdy z nas jest inny i tylko Duch Święty może nas zjednoczyć, a jedność w wielości niech się stanie wyraźnym znakiem Jego obecności pośród nas.

Panie Jezu, dziękujemy Ci za tę chwilę wytchnienia w blasku Twojej eucharystycznej obecności. Dziękujemy za to, że dałeś nam czas na spotkanie z Tobą i że mogliśmy być tak blisko Twojego serca. Spraw niech łaska tego spotkania wydaje owoce w naszym codziennym życiu, postępowaniu, w naszych słowach i modlitwie.

Pieśń „Przed tak wielkim Sakramentem”

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Zwycięzca śmierci”

Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”

Na komunię – „U drzwi Twoich”

Na uwielbienie – „O Panie, Tyś moim Pasterzem”

Na zakończenie – „Ciesz się, Królowo nieba”

­