I czyt. Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; Ps: Jdt 13; II czyt. Kol 1,12-16; Ew. J 19,25-27

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Jako wspólnota wierzących gromadzimy się na Eucharystii w dzisiejszą uroczystość Matki Bożej, Królowej Polski, aby wspólnie dziękować Bogu za dar wolnej Ojczyzny, oddanej w opie­kę Maryi. Wspominamy dziś śluby, jakie król Jan Kazimierz złożył w imieniu całego narodu polskiego, oraz dostrzegamy bogate dziedzictwo jego wiary.

Prośmy dziś z ufnością Maryję, którą nasz naród wybrał na swoją patronkę, o jej dalszą matczyną opiekę nad nami. Wraz z Maryją, zasłuchaną w słowo Boże, otwórzmy nasze serca na przychodzącego dziś do nas we Mszy Świętej Chrystusa, Pana historii i czasów.

Modlitwa wiernych

Wzywając przemożnego orędownictwa naszej Pani i Królowej, módlmy się wspólnie w intencjach naszej Ojczyzny i naszych osobistych:

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby dla wszystkich wierzących był domem, w którym odnajdują pomoc i rodzinne ciepło.
  2. Módlmy się za naszego papieża Benedykta XVI, aby współczesnemu światu przypominał o podstawowych prawach wszyst­kich wierzących.
  3. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby dziedzictwo minionych pokoleń kształtowało postawy moralne i społeczne współczesnych Polaków.
  4. Módlmy się za rodziny w Polsce, aby cieszyły się szczególną opieką ze strony państwa i ludzi odpowiedzialnych za przyszłość młodego pokolenia.
  5. Módlmy się za poległych w obronie wolności, aby ofiara ich życia była ceniona przez pokolenia i aby miłosierny Bóg przyjął ich do chwały błogosławionych w niebie.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy poprzez postawy obywatelskie odpowiedzialnie kształtowali oblicze naszej Ojczyzny i Kościoła.

Wszechmogący Ojcze, racz przyjąć nasze pokorne prośby, które z ufnością Tobie składamy, i chroń w swojej dobroci wszystkich, którzy ufnym sercem czczą Maryję, Królową Polski. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Często słyszymy opinię, że Kościół miesza się do polityki. A tymczasem dzisiejsza uroczystość ukazuje nam, że każdy z nas, wierzących, jest odpowiedzialny za kształtowanie oblicza naszej Ojczyzny. Wpatrując się w Królową Polski, pragniemy być jej dziećmi i dobrymi obywatelami naszego kraju. W ten sposób budujemy relacje między państwem i Kościołem w naszym codziennym życiu społecznym i narodowym. Niech Boże błogosławieństwo wspomaga nas w tym zadaniu.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Z dawna Polski Tyś Królową”

Na przygotowanie darów – „Wszystko Tobie oddać pragnę”

Na komunię – „Pan Jezus już się zbliża”

Na uwielbienie – „Panie dobry jak chleb”

Na zakończenie – „Boże, coś Polskę”

­