I czyt. Dz 4,8-12; Ps 118; II czyt. 1 J 3,1-2; Ew. J 10,11-18

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W IV Niedzielę Wielkanocy wpatrujemy się w postać Jezusa, Dobrego Pasterza. On nas tutaj gromadzi i chce razem z nami przeżywać tajemnicę paschalną. Nie jesteśmy sami. Jest z nami nasz Pan i Bóg. Na początku tej Mszy Świętej poczujmy, jak bardzo kocha nas Bóg, i obudźmy w sobie pragnienie dobrego przeżycia tej Eucharystii.

Wsłuchani w prośbę Ojca Świętego módlmy się o nowe, liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Aby nasza modlitwa była dobra i przyniosła błogosławione owoce, oczyśćmy nasze serca z wszelkich słabości i grzechów, prosząc Boga o miłosierdzie dla nas.

Modlitwa wiernych

Przez Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, który żyje w swoim Kościele, zanieśmy nasze modlitwy do Boga Ojca:

  1. Módlmy się za papieża, biskupów i prezbiterów, aby kochali powierzony im Lud Boży i prowadzili go na spotkanie z Jezusem w królestwie niebieskim.
  2. Módlmy się za nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, by nie brakło ludzi gotowych poświęcić swoje życie dla chwały Boga i zbawienia ludzi.
  3. Módlmy się za rodziny żyjące w naszej parafii, aby były prawdziwie kochającymi się wspólnotami, w których wszyscy otaczani są miłością.
  4. Módlmy się za naszych braci i siostry, którzy nie czują więzi ze wspólnotą parafialną, aby na nowo odkryli, że nasz kościół parafialny jest również ich domem.
  5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli cieszyć się pełnym uczestnictwem w życiu wiecznym.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy własnym przykładem życia chrześcijańskiego pokazywali innym drogę do Chrystusa.

Wysławiamy Cię Boże, który okazałeś nam przez tajemnicę paschalną Jezusa Chrystusa to, jak bardzo nas miłujesz. Wierzymy, że Ty zawsze jesteś z nami i wsłuchujesz się w nasze modlitwy. Przyjdź nam z pomocą i umacniaj naszą wiarę. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Za chwilę udamy się do naszych domów. Nie zapomnijmy, że należymy do owczarni, której Pasterzem jest Jezus Chrystus. Oby nasze życie było pięknym świadectwem na chwałę Boga i pociągało innych do Jezusa.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Zwycięzca śmierci”

Na przygotowanie darów – „Alleluja! Biją dzwony”

Na komunię – „Otrzyjcie już łzy płaczący”

Na uwielbienie – „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”

Na zakończenie – „Niechaj z nami będzie Pan”

­