I czyt. Dz 3,13-15.17-19; Ps 4; II czyt. 1 J 2,1-5a; Ew. Łk 24,35-48

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Niedziela Biblijna, którą dziś przeżywamy, wyraża pragnienie, aby na Bożym słowie budować nasze życie i umacniać serca w prawdziwej wierze. Wiara bowiem, z której każdy z nas zda sprawę u końca czasów, kiedy to Bóg „będzie sądził świat sprawiedliwie” (Ps 98,9), buduje się i umacnia szczególnie, kiedy karmiona jest słowem Bożym.

Stańmy zatem z radością przed dwoma ołtarzami naszej świątyni: ołtarzem Eucharystii, z którego Bóg pragnie karmić nas swoją świętą Krwią i Ciałem, i ołtarzem słowa Bożego, z którego usłyszymy Dobrą Nowinę o zbawieniu. Pamiętajmy też, że każdy, kto wiernie karmi się Ciałem i słowem Pana, będzie miał życie wieczne.

Abyśmy z czystym sercem mogli słuchać słowa Bożego i złożyć tę Najświętszą Ofiarę, przeprośmy Boga za nasze grzechy i zaniedbania.

Modlitwa wiernych

Pełni ufności wobec Boga, który troszcząc się o swoje dzieci, dał nam swoje słowo, zanieśmy nasze wspólne błagania i prośby:

  1. Prośmy Pana, by otaczał opieką papieża Benedykta XVI, naszego biskupa NN., wszystkich biskupów na świecie, prezbiterów i diakonów. Niech napełnieni Duchem Świętym głoszą Dobrą Nowinę całemu światu.
  2. Prośmy Pana, aby ludzie na całej ziemi porzucili spory i wojny. Niech wszędzie zapanuje pokój, którego fundamentem jest miłość.
  3. Prośmy Pana o potrzebne siły dla misjonarzy, by głosząc słowo Boże, wciąż pozyskiwali nowych uczniów dla królestwa niebieskiego.
  4. Prośmy Pana, aby nasi rodacy przebywający zagranicą, pozbawieni możliwości udziału w niedzielnej Eucharystii, poprzez lekturę Pisma Świętego umacniali swoją wiarę.
  5. Prośmy Pana, by wierni zmarli, którzy słuchali za życia słowa Bożego, szczególnie zaś ci, którzy poświęcili swoje życie badaniu i głoszeniu świętych tekstów zawartych w Biblii, zostali zaproszeni do królestwa Wcielonego Słowa.
  6. Prośmy Pana, byśmy nieustannie karmili się słowem Bożym zawartym w Biblii. Niech ta Księga będzie dla nas wszystkich mocą w drodze do wieczności.

Wszechmogący, wieczny Boże, napełniaj nas mocą Ducha Świętego, abyśmy umocnieni Jego darami mieli siły do słuchania
i poznawania Twojego słowa. Tobie niech będzie chwała, cześć
i uwielbienie, teraz i na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Kościół posyła nas, abyśmy tam, gdzie postawił nas Pan, głosili Dobrą Nowinę przede wszystkim przykładem swojego życia. Niech błogosławieństwo Boże da nam wielkie pragnienie poznawania Pisma Świętego. Niech to błogosławieństwo pomaga nam w codziennym pochylaniu się nad słowem, które umacnia naszą wiarę.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Chrystus zmartwychwstan jest”

Na przygotowanie darów – „Składamy Ci, Ojcze”

Na komunię – „Nie zna śmierci Pan żywota”

Na uwielbienie – „Jezusowi cześć i chwała”

Na zakończenie – „Zwycięzca śmierci”

 

 

­