I czyt. Dz 10,34a.37-43; Ps 118; II czyt. Kol 3,1-4
albo 1 Kor 5,6b-8; Ew. J 20,1-9

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Przeżycia Triduum Paschalnego oraz procesja rezurekcyjna wzmacniają w każdym z nas poczucie osobistej wartości, ponieważ to Jezus Chrystus ofiarował za każdego z nas swoje życie, które stało się absolutnym darem miłości przez śmierć do zmartwychwstania. Idąc śladem dzisiejszego nauczania Apostoła Narodów, zmieniajmy horyzont naszego ludzkiego myślenia i patrzenia na życie z wymiaru horyzontalnego do wertykalnego, od ziemi ku niebu, i dążmy w radości do tego, „co w górze, nie do tego, co na ziemi”. Bowiem ten kierunek najlepiej ukazuje nam Pan Jezus Zmartwychwstały!

Modlitwa wiernych

Do Boga, naszego Ojca w niebie, który w Jezusie Zmartwychwstałym, Odkupicielu człowieka, daje nam pełnię życia, skierujmy nasze ufne i pokorne prośby:

  1. Módlmy się, aby Kościół przez apostolską posługę papieża Benedykta XVI i naszego biskupa NN. głosił całemu światu radość o zmartwychwstaniu Pana.
  2. Módlmy się, aby chrześcijanie na całym świecie, świadomi piękna swojej wiary, ze zmartwychwstania Jezusa czerpali życiową odwagę i codzienną radość.
  3. Módlmy się, aby wierni Kościoła w Polsce i naszej diecezji, zrzeszeni w ruchach i stowarzyszeniach katolickich, byli niestrudzonymi apostołami prawdy, że Kościół jest naszym domem.
  4. Módlmy się, aby ludzie z powodu bolesnych życiowych doświadczeń nie popadali w zwątpienie, ale czerpali siłę do pokonywania trudności ze zjednoczenia z Chrystusem w Eucharystii.
  5. Módlmy się, aby nasi bliscy zmarli, odkupieni tajemnicą wydarzeń paschalnych, mieli udział w wiecznej radości zmartwychwstania.
  6. Módlmy się, aby każdy z nas niósł głębokie osobiste przekonanie, że zmartwychwstanie nadaje prawdziwy sensu naszej ludzkiej egzystencji.

Boże, nasz Ojcze, niech wszystkie nasze świąteczne modlitwy zostaną wysłuchane i przyniosą owoc za przyczyną Twojej życiodajnej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Ubogaceni przeżyciami radosnych tajemnic paschalnych oraz darem Bożego słowa i Eucharystii idźmy odważnie drogami naszego życia, aby jak apostołowie nieść światu dobrą nowinę, że Pan prawdziwie zmartwychwstał. Niech na tej drodze Bóg w Trójcy Jedyny nam błogosławi.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Wesoły nam dzień dziś nastał”

Na przygotowanie darów – „Alleluja, biją dzwony”

Na komunię – „Zwycięzca śmierci”

Na uwielbienie – „Otrzyjcie już łzy, płaczący”

Na zakończenie – „Wesel się, Królowo miła”

­