I czyt. Iz 50,4-7; Ps 22; II czyt. Flp 2,6-11; Ew. Mk 14,1 – 15,47

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Niedziela Palmowa rozpoczyna dziś Wielki Tydzień upamiętniający ostatnie dni życia Jezusa, Jego ostatnie chwile, które mają niezmierzoną wartość dla naszego zbawienia. Ta niedziela sześć dni przed Paschą przypomina nie tylko radość towarzyszącą uroczystemu wjazdowi Jezusa do Jerozolimy, prawdziwie królewskiemu, ale też płacz Jezusa nad miastem, które nie poznało czasu swego nawiedzenia. Syn Boży płacze, bo tylko On wie, że Jerozolima Go odrzuci, choć i za nią będzie umierał. Jezus otwiera dziś przed nami bramę zbawienia. „Krzyż stał się nam bramą”.

Modlitwa wiernych

Przez Chrystusa, który wywyższony na krzyżu przyciągnął wszystkich do siebie, zanieśmy pokorne prośby do naszego Ojca:

  1. Boże, Twój Syn chciał zgromadzić dzieci Jerozolimy, tak jak ptak przygarnia do siebie swe pisklęta. Zjednocz wszystkie narody w jednym Kościele i doprowadź je do świętowania Paschy w nowej, niebieskiej Jerozolimie.
  2. Boże, Twój Syn, idąc na mękę, zapłakał na widok Jerozolimy. Oświeć oczy i serca narodu wybranego, z którego pochodził nasz Zbawiciel, aby uznał w Jezusie oczekiwanego Mesjasza.
  3. Boże, Twój Syn przyjął postać sługi i stał się dla nas posłuszny aż do śmierci. Spraw, aby rządzący nie zapominali, że każda władza jest służbą.
  4. Boże, Twój Syn oddał swe życie za wszystkich ludzi. Spraw, aby najbardziej cierpiący i potrzebujący znajdowali pomoc
    i wsparcie swych bliźnich.
  5. Boże, Krzyż Twojego Syna jest naszą chlubą wobec świata. Spraw, abyśmy każdego dnia brali go na ramiona z wiarą, nadzieją i miłością.

Boże, Ojcze miłosierdzia, Ty przez posłuszeństwo Jezusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Niech dotrze do Ciebie nasza modlitwa, aby ci, których Tobie polecamy, otrzymali potrzebne im łaski przez mękę i śmierć Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

W tym tygodniu będziemy obchodzić w liturgii największą tajemnicę zbawienia: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Przygotujmy nasze serca na te wydarzenia. A teraz prośmy Boga o Jego błogosławieństwo na ten czas.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Hosanna Synowi Dawidowemu”

Na przygotowanie darów – „Ogrodzie Oliwny”

Na komunię – „Zbliżam się w pokorze”

Na uwielbienie – „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”

Na zakończenie – „Jezu Chryste, Panie miły”

­