I czyt. Jr 31,31-34; Ps 51; II czyt. Hbr 5,7-9; Ew. J 12,20-33

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Gromadzimy się na Mszy Świętej, na której staje pośród nas Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Kieruje do nas słowo życia. Zaprasza do czynnego udziału w tajemnicy paschalnej. Wskazuje także kierunek naszego życia, drogę krzyżową, którą sam przeszedł, aby spełnić wolę Ojca. Chociaż wymagająca, to jest niezawodna, bo jej gwarantem jest sam Jezus Chrystus – Syn Boży.

Bez lęku skorzystajmy z tego zaproszenia, otwierając swój umysł i swoje serce na Boże działanie. Nie zapominajmy o naszych braciach i siostrach, wspierając ich intencje ufną modlitwą i czynami płynącymi z miłości, na wzór Jezusa Chrystusa. Jest to zadanie, którego nikt za nas nie odrobi, bo każdy musi to zrobić osobiście.

Teraz wyznajmy z pokorą i żalem nasze grzechy i zaniedbania, aby łaska Boża nie okazała się daremna.

Modlitwa wiernych

Z ufnością powierzajmy dobremu Bogu nasze pokorne modlitwy. Niech wspiera nasze wytrwałe starania w wiernym naśladowaniu Jezusa Chrystusa:

  1. Módlmy się za Ojca Świętego, biskupów i prezbiterów, aby przez wierne wypełnianie powierzonej im posługi pasterskiej dawali świadectwo o Bożej miłości i miłosierdziu.
  2. Módlmy się za rządzących w naszej Ojczyźnie, aby w realizacji swoich zadań kierowali się Bożymi przykazaniami.
  3. Módlmy się za uczniów Chrystusa, którzy cierpią prześladowania oraz różne szykany z powodu kierowania się w życiu wskazaniami Ewangelii, aby pozostali wierni otrzymanemu darowi wiary.
  4. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby w tajemnicy Jezusa Chrystusa odkrywali sens swojego życia i krzyża cierpienia.
  5. Módlmy się za zmarłych, aby dostąpili radości nieba.
  6. Módlmy się za nas zgromadzonych przy ołtarzu Jezusa Chrystusa, abyśmy nigdy nie tracili z oczu drogi wskazanej w Ewan­gelii.

Ty, Panie i Boże, uczyniłeś z nas Lud Boży, który zasłuchany jest w Twoje słowo i zdumiony Twoimi czynami. Przedstawiamy Ci z pokorą naszą modlitwę i prosimy, wysłuchaj jej zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Za chwilę usłyszymy słowa rozesłania: „Idźcie w pokoju Chrystusa”, wcześniej zaś otrzymamy błogosławieństwo na kolejny tydzień. Niech te dary Chrystusowego pokoju i błogosławieństwa towarzyszą nam w każdym dniu, we wszystkich sprawach, które będziemy podejmować.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Ludu, mój ludu”

Na przygotowanie darów – „O Krwi najdroższa”

Na komunię – „Ach mój Jezu, jak Ty klęczysz”

Na uwielbienie – „Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony”

Na zakończenie – „Króla wznoszą się ramiona”

­