I czyt. Rdz 9,8-15; Ps 25; II czyt. 1 P 3,18-22; Ew. Mk 1,12-15

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W minioną środę wymownym gestem posypania głów popiołem cały Kościół rozpoczął Wielki Post. Dziś pierwsza niedziela tego niezwykle ważnego okresu w życiu wspólnoty Kościoła. Poszczególne niedziele Wielkiego Postu będą wyznaczać nam kierunek naszej duchowej wędrówki, której celem będzie przeżycie tajemnicy paschalnej Chrystusa, Kościoła i każdego człowieka wierzącego. Rozpocznijmy dzisiaj nasze wielkopostne ćwiczenia, które pozwolą nam wniknąć do głębi tajemnicy paschalnej i bardziej ją zrozumieć.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który pozwolił nam rozpocząć święty czas Wielkiego Postu, skierujmy nasze ufne prośby:

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby czerpiąc siły z Eucharystii, wskazywał wszystkim ochrzczonym ostateczny cel ich rozwoju.
  2. Módlmy się za rządzących i ustanawiających prawa, aby szanowali prawo każdego człowieka do oddawania czci Bogu i koniecznego odpoczynku.
  3. Módlmy się za tych, którzy muszą pracować w niedziele
    i święta, aby nie zaniedbywali swojego życia religijnego.
  4. Módlmy się za nasze rodziny, aby przeżywając wspólnie dni świąteczne, umacniały wzajemną miłość i jedność.
  5. Módlmy się za naszych zmarłych, aby po trudach ziemskiego pielgrzymowania dostąpili wiecznego odpoczynku w niebie.
  6. Módlmy się za nas, uczestniczących w niedzielnej Eucharystii, abyśmy zawsze z radością i dumą przychodzili do kościoła, który jest naszym domem.

Boże Wszechmogący, Ty nas zebrałeś w Kościele – naszym domu, abyśmy mogli wziąć udział w niedzielnej Eucharystii, spraw, abyśmy kiedyś mogli w Twoim Domu uczestniczyć w wiecznej uczcie Baranka. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Rozpoczęliśmy wielkopostną wędrówkę ku Świętom Paschalnym. Przeżywając z wiarą i pobożnością każdą niedzielną Eucharystię, postępujmy na drodze naszego zbawienia, aby dawać świadectwo coraz pełniejszego zrozumienia tajemnicy Chrystusa i Jego Kościoła, który jest naszym domem.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Już się zaczyna Ofiara”

Na przygotowanie darów – „Króla wznoszą się ramiona”

Na komunię – „Witam Cię, witam”

Na uwielbienie – „O Krwi najdroższa”

Na zakończenie – „Ludu, mój ludu”

­