I czyt. Iz 43,18-19.21-22.24b-25; Ps 41; II czyt. 2 Kor 1,18-22;Ew. Mk 2,1-12


Wprowadzenie do Mszy Świętej

Do Jezusa wciąż garną się tłumy ludzi, którzy u Niego szukają pomocy, tak jest każdej niedzieli. Kościół przez chwilę staje się dla nas wspólnym domem – wspólnotą komunii. Jesteśmy razem, a we wspólnocie człowiek mniej krąży wokół samego siebie, a bardziej kieruje wzrok ku bliźniemu.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus dokonuje cudu uzdrowienia człowieka sparaliżowanego. Dla nas, chrześcijan, każda Eucharystia powinna stać się miejscem uzdrawiania chorych myśli, czynów i pragnień. By tak się stało, najpierw otwórzmy nasze serca na pouczające słowa Chrystusa, by następnie z wiarą przyjąć uzdrawiającą moc sakramentu Eucharystii.

 

Modlitwa wiernych

Trwając w komunii z Bogiem, jaką jest dla nas niewątpliwie dzisiejsza Eucharystia, zanieśmy do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym nasze pokorne prośby:

  1. Módlmy się za Ojca Świętego, biskupów i prezbiterów, aby tworzyli przykładem swego życia komunię ludzi miłujących Boga i bliźnich.
  2. Módlmy się za rodaków pracujących poza granicami kraju, aby pamiętali o swoich rodzinach, które zostawili w ojczyźnie.
  3. Módlmy się za rządzących, by nie zapominali o ludziach chorych i potrzebujących opieki państwa.
  4. Módlmy się za chorych i cierpiących, by swe doświadczenia umieli pokornie ofiarować Jezusowi, który w czasie Eucharystii ofiaruje siebie za zbawienie świata.
  5. Módlmy się za zmarłych, by Eucharystia, którą się karmili za życia, wyjednała im teraz łaskę komunii ze świętymi
    w niebie.
  6. Módlmy się za nas, tu obecnych, i za całą parafię, abyśmy pamiętali, że Kościół jest dla nas domem i wspólnotą wzajemnych spotkań z Bogiem i drugim człowiekiem.

Boże, który pochylasz się nad nami, by nas uleczyć z duchowego paraliżu, wejrzyj z upodobaniem na nasze prośby i spraw, byśmy stali się godni ich wysłuchania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Przed rozesłaniem

„Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego” (Mk 2,12).

Tak Święty Marek opisuje zachwyt ludzi wobec uzdrowienia sparaliżowanego człowieka. Niech zachwyt nad tym, co się stało podczas dzisiejszej Eucharystii, będzie również naszym udziałem. Niech słowami podziwu dla Jezusa uzdrawiającego podczas Eucharystii będzie wołanie naszych uzdrowionych serc: „Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego”.

 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Kto się w opiekę”

Na przygotowanie darów – „Boże w dobroci”

Na komunię – „Skosztujcie i zobaczcie”

Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”

Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas”

­