Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

I czyt. Ml 3,1-4; II czyt. Hbr 2,14-18; Ps 24; Ew. Łk 2,22-40

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Uczestnicząc w Ofierze eucharystycznej, składamy Bogu Ojcu Ciało i Krew Chrystusa. Jednocześnie wspominamy ten moment historii zbawienia, w którym Matka Najświętsza ofiarowała Ojcu niebieskiemu Jezusa w świątyni jerozolimskiej.
W kontekście tego podwójnego wymiaru Chrystusowej ofiary myślimy o osobach, które na drodze życia zakonnego poświęciły się Bogu. Otoczmy je wdzięczną modlitwą, aby z radością realizowały swoje powołanie zakonne, oraz prośmy o nowe powołania do życia radami ewangelicznymi.

 

Modlitwa wiernych

Bogu, który prowadzi nas po drogach powołania, przedstawmy nasze prośby:

  1. Módlmy się za Kościół, aby mógł cieszyć się jak najliczniejszymi i najlepszymi powołaniami do życia konsekrowanego.
  2. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby modlitwa i ofiara zakonników i zakonnic była pomnożeniem jego sił fizycznych i duchowych.
  3. Módlmy się za naszego biskupa diecezjalnego, aby wspomagany nie tylko przez wielu kapłanów diecezjalnych, ale również przez zakonników i zakonnice mógł owocnie wypełniać powierzone mu zadania pasterskie.
  4. Módlmy się za rodziców, aby byli otwarci na inicjatywę Boga skierowaną ku ich dzieciom.
  5. Módlmy się za młodzież zakonną, aby dojrzewała do świętości i radośnie przeżywała swoją konsekrację.
  6. Módlmy się za zmarłych zakonników i zakonnice, aby Bóg wynagrodził im ich ofiarę szczęściem wiecznym.
  7. Módlmy się za nas samych, abyśmy dobrowolnie podejmowali rady ewangeliczne i dążyli do świętości.

Boże, który posłałeś swojego Syna, aby w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie przeżył ziemskie życie, spraw, aby nie zabrakło ludzi, którzy będą Go ofiarnie i radośnie naśladować. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Przed rozesłaniem

Ubogaceni Bożym słowem i umocnieni Eucharystią idźmy wprowadzać Chrystusa w swoje środowisko, w którym każdy z nas realizuje właściwe sobie powołanie. A każdy napotkany na drodze naszego życia zakonnik i każda zakonnica niech nam przypomina o pierwszeństwie wartości duchowych. Przyjmijmy błogosławieństwo Boże.

 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Z nieba wysokiego”

Na przygotowanie darów – „Ach witajże, pożądana”

Na komunię – „Wesołą nowinę”

Na uwielbienie – „Pan z nieba”

Na zakończenie – „Tryumfy Króla niebieskiego”

­