I czyt. Jon 3,1-5.10; Ps 25; II czyt. 1 Kor 7,29-31; Ew. Mk 1,14-20


 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dzisiaj, w niedzielę Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, stając przy ołtarzu, odczuwamy szczególną łączność ze wszystkimi, którzy należą do wspólnoty wyznawców Chrystusa i równocześnie błagamy Zbawiciela, by dokonał w swoim Kościele dzieła zjednoczenia, by wszyscy ochrzczeni mogli brać udział w jednej uczcie eucharystycznej. Pokorą, modlitwą, umartwieniem przybliżajmy upragniony dzień jedności wspólnoty Kościoła. Niechaj w tej liturgii Pan przebaczy nam wszystkie grzechy przeciwko jedności i solidarności serc; niech da nam ducha miłości i moc do przezwyciężenia wszelkich niechęci, urazów i uprzedzeń. Prośmy również o głęboką wiarę w jeden Kościół.

 

Modlitwa wiernych

Jesteśmy dziećmi jednego Boga, zanieśmy więc do Niego nasze ufne prośby i modlitwy:

  1. Módlmy się za Kościół powszechny, aby w posłudze następcy Piotra odnajdywał fundament prawdziwej jedności.
  2. Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby dążyli do zjednoczenia przez odnowienie serc i nawrócenie do prawdy Ewangelii.
  3. Módlmy się za patriarchów, metropolitów, pastorów i wszystkich przełożonych gmin chrześcijańskich, aby byli rybakami ludzi i głosili Ewangelię Jezusa Chrystusa.
  4. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby mogła przezwyciężyć wszelkie podziały i stała się domem dla wszystkich, którzy chcą w niej mieszkać i pracować.
  5. Módlmy się za zmarłych, aby trwali w wiecznej jedności z Chrystusem Uwielbionym i wszystkimi zbawionymi w niebie.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy słuchając Ewangelii, wierzyli w Chrystusa i nawracali się do Boga oraz stale przyczyniali się do budowania jedności Kościoła.

Panie, wysłuchaj modlitwy Twego jedynego Kościoła i spraw, aby zajaśniało nad ludźmi światło Twego zbawienia, niech Twoja moc sprawi, że nadejdzie dla wszystkich Twoje królestwo, a lud chrześcijański zjednoczy się w jednej wierze, prawdzie i miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.


Przed rozesłaniem

Na trud codziennych nawróceń i powrotów, mających na celu budowanie jedności Kościoła, przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże, lud Twój czcią przejęty”

Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”

Na komunię – „Jezu, Jezu, do mnie przyjdź”

Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”

Na zakończenie – „Złącz, Panie, miłujących Cię”

­