Dzień Diecezjalnego Dzieła Misyjnego

I czyt. Iz 60,1-6; Ps 72; II czyt. Ef 3,2-3a.5-6; Ew. Mt 2,1-12


Wprowadzenie do Mszy Świętej

Pokłon Mędrców ze Wschodu, który dzisiaj wspominamy w liturgii, oznacza pokłon świata pogan przed Bogiem. Dzisiejsza uroczystość wskazuje na uniwersalność zbawienia. Wraz z Mędrcami składającymi dary: złoto, mirrę i kadzidło, złóżmy Jezusowi w darze nasze czyste serca. A za naszą oziębłość w służbie głoszenia Dobrej Nowiny przeprośmy teraz Pana Boga.

Modlitwa wiernych

Za wstawiennictwem świętych Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara, zanieśmy do Pana Boga nasze ufne prośby:

  1. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby Jego posługa apostolska przyczyniła się do rozwoju Kościoła w świecie.
  2. Módlmy się za wszystkich Biskupów świata, aby ich misyjny zapał pobudzał serca diecezjan do gorliwej troski o sprawę powołań misyjnych.
  3. Módlmy się za wszystkich pracujących na misjach, duchownych i świeckich, aby cieszyli się wzrostem liczby nowych uczniów w Chrystusowym Kościele i ich odwagą w wyznawaniu wiary.
  4. Módlmy się za kolędników misyjnych i wszystkich dobroczyńców misji, aby ich pomoc skutecznie zaradzała potrzebom materialnym ludzi na terenach misyjnych.
  5. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby osiągnęli pełnię zbawionych w niebie.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy mając świadomość przynależenia do Kościoła Chrystusowego, swoim życiem pomagali budować wiarę szukającym Pana Boga.

Wszechmogący Boże, Ty dozwoliłeś Mędrcom ze Wschodu rozpoznać w Dziecięciu Jezus Zbawiciela świata, spraw, abyśmy doszli do Ciebie i mogli w niebie w pełny sposób składać Ci hołd i uwielbienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Umocnieni świadectwem Mędrców ze Wschodu, zanieśmy do naszych domów poświęconą kredę i kadzidło. Kredą oznaczmy drzwi naszych domów na znak, że chcemy trwać przy Wcielonym Bożym Słowie i Nim żyć. Niech na tę drogę wyznawania wiary wesprze nas Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Mędrcy świata”

Na przygotowanie darów – „Mizerna, cicha”

Na komunię – „Jezusa narodzonego”

Na uwielbienie – „O gwiazdo betlejemska”

Na zakończenie – „Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi”

­