I czyt. Syr 3,2-6.12-14; Ps 128; II czyt. Kol 3,12-21;Ew. Łk 2,22-40

 

 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W radosnym czasie Bożego Narodzenia obchodzimy dziś w liturgii święto Najświętszej Rodziny. To w niej Dziecię Jezus „rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim” (Łk 2,40).

Wpatrując się we wzór Świętej Rodziny, pragniemy w czasie tej Eucharystii modlić się za rodziny w naszej parafii, w ojczyźnie, na świecie. Prośmy, by z radością przyjmowały każde ludzkie życie; by stawały się środowiskiem wszechstronnego rozwoju człowieka; by otwierały się na dar życia Bożego i stawały się Bogiem silne.

Za to, że nie zawsze otwieramy swe serca na Bożą łaskę, że nie współpracujemy z nią, przeprośmy teraz, byśmy mogli godnie uczestniczyć w tej Najświętszej Ofierze.

 

Modlitwa wiernych

Do Boga, który jest Miłością i gromadzi nas wszystkich w jedną rodzinę, zanieśmy nasze ufne prośby:

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby wszystkich zbawionych łączył w jedną rodzinę Bożą.
  2. Módlmy się za instytucje społeczne i polityczne, aby wspierały każdą wspólnotę rodzinną w wypełnianiu jej świętego powołania.
  3. Módlmy się za rodziny zagrożone różnymi trudnościami, aby dzięki Bożej łasce odnalazły drogę do jedności i prawdziwej miłości.
  4. Módlmy się za rodziny, które nie mogą doczekać się potomstwa, aby poprzez godne starania medyczne lub otwartość serca na adopcję mogły cieszyć się z nowego życia.
  5. Módlmy się za młodych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa, aby chroniąc prawdziwe wartości i zasady moralne, doświadczali Bożej pomocy.
  6. Módlmy się za nas wszystkich uczestniczących w tej Mszy Świętej, abyśmy szanowali każde ludzkie życie
    i wspierali jego rozwój.

Wysłuchaj, Boże, modlitw, które z ufnością zanosimy do Ciebie. Broń nasze rodziny od wszelkich niebezpieczeństw
i spraw, aby żyły w miłości i pokoju. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Przed rozesłaniem

„Rodzina jest powołana, (…) aby stawać się miejscem, w którym życie, dar Boga, może rozwijać się zgodnie z wymogami prawdziwego ludzkiego wzrostu” (Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 92). Na budowanie atmosfery sprzyjającej rozwojowi życia zarówno fizycznego, jak i duchowego oraz na naśladowanie cnót Świętej Rodziny w naszych rodzinach przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Anioł pasterzom mówił”

Na przygotowanie darów – „Pójdźmy wszyscy do stajenki”

Na komunię – „Gdy śliczna Panna”, „Lulajże, Jezuniu”

Na uwielbienie – „Narodził się Jezus Chrystus”

Na zakończenie – „W żłobie leży”

­