I czyt. Rdz 3,9-15; Ps 98; II czyt. Ef 1,3-6.11-12;Ew. Łk 1,26-38

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Kościół obchodzi dzisiaj uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wraz z całą wspólnotą ludzi ochrzczonych radośnie wołamy do Niej: głosimy Twoją chwałę Maryjo, z Ciebie bowiem wzeszło Słońce sprawiedliwości, Chrystus, który jest naszym Bogiem (por. Antyfona na Komunię).

Jak Chrystus jest Słońcem, które nie zna zachodu, tak Maryja jest Jego promieniejącą pięknem jutrzenką. Wybrana na Matkę Syna Bożego, Maryja jest zarazem pierwociną Jego zbawczego dzieła. Łaska Chrystusa Odkupiciela zadziałała w Niej z wyprzedzeniem, zachowując Ją od grzechu pierworodnego i wszelkiej winy. Niepokalana Maryja jest pełna łaski Bożej. Oddając Jej cześć, otwórzmy się na działanie tej łaski w nas, a za każdy przejaw braku współdziałania z tą łaską przeprośmy Boga, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą Ofiarę.

 

Modlitwa wiernych

Za wstawiennictwem Maryi Niepokalanej skierujmy do Boga Ojca nasze pokorne prośby:

  1. Módlmy się za święty Kościół Boży, aby odważnie głosił światu orędzie Niepokalanej Maryi.
  2. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów, kapłanów oraz powołanych do szczególnej służby Bogu, aby na wzór Matki Najświętszej owocnie służyli Bogu
    i ludziom, prowadząc ich do zbawienia.
  3. Módlmy się za Polaków rozproszonych po całym świecie, aby na wzór Niepokalanej dochowywali wierności Bogu, niezależnie od warunków kulturowych i religijnych, w których żyją.
  4. Módlmy się za dziewczęta, aby przemożne wstawiennictwo Niepokalanej chroniło je od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała.
  5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli cieszyć się pełnią szczęścia w królestwie niebieskim.
  6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy za przykładem Matki Najświętszej mocno trwali w wierze.

Wszechmogący, wieczny Boże, który zachowałeś Matkę swojego Syna od wszelkiej zmazy grzechu, wysłuchaj naszych pokornych próśb, jakie ku Tobie kierujemy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Przed rozesłaniem

Niech Niepokalana wciąż nas prowadzi i pomaga nam coraz bardziej upodabniać się do Jezusa, którego wkrótce będziemy adorować jako Dzieciątko w tajemnicy Bożego Narodzenia.
W tym duchu przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Witaj, święta i poczęta”

Na przygotowanie darów – „Panie, w ofierze”

Na komunię – „Daj mi Jezusa”

Na uwielbienie – „Uwielbiaj, duszo moja”

Na zakończenie – „Gwiazdo zaranna”

­