I czyt. Iz 61,1-2a.10-11; Ps: Łk 1,46-48.49-50.53-54; II czyt. 1 Tes 5,16-24; Ew. J 1,6-8.19-28

 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dzisiejsza niedziela w tradycji nosi nazwę „Gaudete” (Radujcie się) i jest szczególnym wezwaniem do radości. Dzisiejsze pierwsze czytanie pokazuje, że źródłem owej radości jest obecność i działanie Boga w naszym życiu. Święty Paweł uświadamia nam, że bliskość Pana jest źródłem radości nawet w czasach kryzysu. Podaje też narzędzia wychodzenia z niego: modlitwa i dziękczynienie oraz uznanie, że trudności są wpisane w Boży plan wobec każdego z nas. Wreszcie Ewangelia wskazuje na Jana Chrzciciela, który sens życia i radość czerpie z tego, że jest tylko świadkiem Chrystusa i nie zajmuje Jego miejsca.

Prośmy Pana, by udział w dzisiejszej Eucharystii umocnił nas w pełnieniu naszej misji na wzór misji Jana Chrzciciela, byśmy pełni wiary, nadziei i pokoju, w chrześcijańskiej radości przeżywali naszą ziemską pielgrzymkę.

Modlitwa wiernych

Przez Chrystusa, którego przyjścia na świat z radością oczekujemy, zanieśmy do Boga nasze prośby, pełni ufności, że nas wysłucha:

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby w sposób nieskrępowany mógł głosić światu Ewangelię.
  2. Módlmy się za tych, którzy pracują na rzecz pokoju w świecie, aby Pan Bóg błogosławił im w ich trudach.
  3. Módlmy się za tych, którzy w najbliższych dniach skorzystają z sakramentu pokuty, by stał się dla nich źródłem odrodzenia i siły w pełnieniu dzieł miłosierdzia.
  4. Módlmy się za ubogich i potrzebujących, strapionych i doświadczonych niesprawiedliwością, aby na wzór Jana Chrzciciela u Pana szukali pocieszenia, umocnienia i nadziei na lepsze życie.
  5. Módlmy się za zmarłych (NN), aby oglądali Boga, którego całym sercem miłowali.
  6. Módlmy się za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, aby w każdej chwili naszego życia, przy wypełnianiu naszych chrześcijańskich obowiązków, Chrystus stał pośród nas.

Boże, nasz Ojcze, prosimy Cię, wysłuchaj naszych próśb, i udziel nam łaski, byśmy odważnie wypełniali misję, tak jak to czynił Jan Chrzciciel. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Przed rozesłaniem

Jan Chrzciciel wzywa nas w dzisiejszej liturgii, byśmy przygotowali drogę Panu. Podejmijmy tę misję w naszych rodzinach, szkołach, zakładach pracy. Zadbajmy o wierność zasadom naszego chrześcijańskiego życia. Pomocą w tym niech będzie Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Niebiosa, rosę”

Na przygotowanie darów – „Mądrości, która”

Na komunię – „Pójdź do Jezusa”

Na uwielbienie – „Duszo Chrystusowa”

Na zakończenie – „Po upadku człowieka grzesznego”

 

­