I czyt. Dn 7,13-14; Ps 93, II czyt. Ap 1,5-8; Ew. J 18,33b-37

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Chryste, Ty jesteś drogą do Ojca”
Na przygotowanie darów – „Gdzie miłość wzajemna i dobroć”
Na komunię – „Pan Jezus już się zbliża”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie, składamy dzięki”
Na zakończenie – „Chrystus wodzem, Chrystus królem”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Zakończenie roku liturgicznego to szczególny czas wdzięczności za dary otrzymane do Boga. Jego hojność mówi także o wielkiej trosce wobec swoich dzieci. Niech nasze serca, napełnione wdzięcznością, wielbią Boga, który przychodzi, aby być z nami. Ze skruchą przyjmijmy dar Jego miłosierdzia. 

Królestwo nie z tego świata

Orędzie: Wierzący pod wpływem Ducha postępuje według zasad królestwa, które „nie jest z tego świata” (J 18,36), lecz jest królestwem „sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym” (Rz 14,17).
Cel: Uświadomienie sobie przynależności do królestwa Bożego i odpowiedzialności za jego budowanie.

Modlitwa wiernych
Abyśmy w dzień sądu mogli się znaleźć po prawicy Chrystusa Króla, zanieśmy nasze modlitwy do Boga i prośmy o potrzebne łaski do budowania królestwa Chrystusa na ziemi.

  1. By ludzie w Kościele mogli rozpoznać królestwo Chrystusa i owczarnię zbawionych.
  2. By głodni nie byli pozbawieni chleba powszedniego.
  3. By spragnieni prawdy i miłości znaleźli ją w sercach ludzi, którzy na ziemi budują królestwo Chrystusa, tworząc Akcję Katolicką i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.
  4. By ubodzy i pokrzywdzeni przez kataklizmy otrzymali potrzebne środki do godnego życia.
  5. By więźniowie polityczni i prześladowani za służbę ludziom doznawali pomocy od tych, dla których narażali swą wolność.
  6. By wszyscy wierni zmarli (a szczególnie polecani w tej Mszy Świętej NN.) zostali ożywieni w Chrystusie i otrzymali w posiadanie wieczne królestwo przygotowane od założenia świata.
  7. Byśmy wszyscy noszący imię chrześcijan rozpoznawali Chrystusa w naszych bliźnich i nieśli im pomoc w imię Boga, który jest miłością.

Polecamy Tobie, Panie, w tej modlitwie naszych bliźnich i prosimy Cię, abyś raczył im udzielić swych darów, a nas kiedyś przyjął do swego królestwa obiecanego tym, którzy usłużą Tobie w ludziach potrzebujących pomocy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem
Wyznaliśmy dzisiaj wiarę w Jezusa, Syna Bożego, który jest Królem wszechświata. Wróćmy do naszych domów, szkół, uczelni, biur i zakładów pracy i dajmy świadectwo, że Jezus jest także naszym Królem, a my z Nim, w Nim i przez Niego budujemy na ziemi królestwo Boże.  

Ks. Stanisław Kłyś

­