I czyt. Dn 12,1-3; Ps 16; II czyt. Hbr 10,11-14.18;
Ew. Mk 13,24-32

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże, lud Twój czcią przejęty”
Na przygotowanie darów – „Jezusowi cześć i chwała”
Na komunię – „Zbliżam się w pokorze”
Na uwielbienie – „Radośnie Panu hymn śpiewajmy”
Na zakończenie – „Zdrowaś Maryjo”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
W czasie niedzielnego świętowania liturgia kieruje nasz wzrok ku niebu. To nie tylko kierunek, do którego jesteśmy wezwani w naszym codziennym postępowaniu. To także wyraz tęsknoty Boga, który czeka na nas, pełen chwały, abyśmy mieli pełne szczęście na wieczność. To nasze spotkanie z Panem napełnia nas radością. Niech czyste serca i modlitwa będą znakiem naszej gotowości. 

Oczekujemy Twego przyjścia w chwale

Orędzie:Wierzący pod wpływem Ducha Świętego podejmuje wysiłek przemiany świata i z nadzieją oczekuje przyjścia Chrystusa Sędziego.
Cel: Zachęta do podjęcia na nowo życia w duchu Ewangelii, w nadziei na spotkanie z Chrystusem.

Modlitwa wiernych
Ufni w Bożą troskę o każdego człowieka, przedstawmy Ojcu w niebie nasze wspólne prośby.

  1. Za wspólnotę wierzących, aby była dla świata zawsze znakiem miłości odpowiedzialnej i autentycznej, znakiem zdolnym przemienić świat i zaczynem dobra, tam gdzie teraz panuje egoizm, kłamstwo i nienawiść.
  2. O siłę i łaski dla Ojca Świętego, by – tak jak dotychczas – niestrudzenie głosił światu prawdę o Bożej miłości i odpowiedzialności każdego człowieka za swoje życie.
  3. O Chrystusowy pokój w Ziemi Świętej i na całym świecie, aby człowiek pod wpływem nienawiści nie wyrządzał nikomu krzywdy, lecz uszanował życie i godność swego bliźniego.
  4. Za ludzi zrozpaczonych, samotnych chorych i cierpiących, którzy nie widzą możliwości rozwiązania swoich życiowych problemów, aby spostrzegli, że blisko – tuż przy nich – jest Ten, który może ich pocieszyć, wspomóc i odkupić.
  5. Za zmarłych, by obmyci drogocenną Krwią Chrystusa, otrzymali wieczne szczęście w domu Boga.
  6. Za naszą parafialną wspólnotę, abyśmy zawsze pamiętali o tym, co Jezus dla nas uczynił, i starali się swym życiem podziękować Mu za dar zbawienia.

Wszechmogący, dobry Boże, przyjmij nasze prośby i spraw, aby nasze czyny były zawsze poddane Twojej ojcowskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Niech Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo bł. Karoliny – patronki naszej gotowości na przyjście Pana – towarzyszy nam w dalszej drodze życia i w dalszym pomnażaniu talentów otrzymanych od Pana.

Ks. Stanisław Kłyś

 

­